Baza wiedzy / Aktualności

Podpisanie umowy o współorganizacji Studiów Podyplomowych Kadry i Płace

Podpisanie umowy o współorganizacji Studiów Podyplomowych Kadry i Płace

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ. Zawarte porozumienie otwiera drogę do...

Tylko do 28 lutego masz czas na przesłanie do US PIT 11 za rok 2016

Tylko do 28 lutego masz czas na przesłanie do US PIT 11 za rok 2016

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

Jednolity Plik Kontrolny - nowe obowiązki małych i  średnich firm - pierwsze JPK trafią do MF 25 lutego 2017 r.

Jednolity Plik Kontrolny - nowe obowiązki małych i średnich firm - pierwsze JPK trafią do MF 25 lutego 2017 r.

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art.193 a & 1 ordynacji podatkowej i obowiązuje od 1 lipca 2016r wobec dużych jednostek gospodarczych, natomiast od 1 stycznia 2017r  mają obowiązek...

Nowe limity podatkowe w 2017 roku

Nowe limity podatkowe w 2017 roku

Jak co roku, tak również w bieżącym roku ustawodawca przygotował dla księgowych nowe możliwości aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ;-). Podatki za grudzień policzone, czas powoli...

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 roku

1 stycznia 2017 roku przywitał nas licznymi zmianami w prawie pracy. Czy jesteś już na nie przygotowana ? Czy wiesz kto i kiedy ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń ? Kiedy...

Niższe stawki podatku dla małych firm

Niższe stawki podatku dla małych firm

Od 1 stycznia 2017 roku mali podatnicy zapłacą niższy podatek dochodowy zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obniżona stawka podatku z 19%  do 15 % obejmuje firmy...

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2017 roku wyniesie 2000 zł

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2017 roku wyniesie 2000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.000 zł brutto. Konsekwentnie do zmiany minimalne wynagrodzenie netto w 2017 roku z zastosowaniem...

Zmiany w prawie pracy od 1 września

Zmiany w prawie pracy od 1 września

  Od 1 września czyli dnia wejścia w życie zmian w Kodeksie Pracy pracodawca będzie zobowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy albo zawrzeć z nim umowę o pracę w formie pisemnej albo...

Do 21 września przygotuj aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia

Do 21 września przygotuj aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia

  W dniu 22 lutego br. weszły w życie duże zmiany w umowach na czas określony. Część z tych zmian dotyczyła możliwości i sposobu wypowiadania takich umów. Przede wszystkim wyprowadzono zasadę,...

Nie zapomnij o aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Nie zapomnij o aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Od 22 lutego obowiazują nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, w związku z powyższym mamy obowiązek poinformować pracowików o obowiązujacych ich nowych okresach wypowiedzenia...