Baza wiedzy / Aktualności

Nowy limit transakcji gotówkowych od 1 stycznia 2017 ?

Nowy limit transakcji gotówkowych od 1 stycznia 2017 ?

W dniu 13 kwietnia 2016 roku Sejm przyjął ustawę, według której obniżony został limit  jednorazowej transakcji gotówkowej do 15 tysięcy złoty ( obecnie obowiązujący limit to  15 tysięcy...

Na roczne rozliczenia podatkowe osób fizycznych zostało niewiele czasu

Na roczne rozliczenia podatkowe osób fizycznych zostało niewiele czasu

Podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód zgodnie z ustawą, z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Nieograniczony obowiązek...

Tylko do 29 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Tylko do 29 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

Świadczenie rodzicielskie i jego konsekwencje dla wysokości zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskie i jego konsekwencje dla wysokości zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza z dniem 1 stycznia 2016 roku nowy rodzaj świadczenia – świadczenie rodzicielskie. Jest to świadczenie rodzinne z tytułu wychowywania...

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R - ostateczny termin to 01.02.2016 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R - ostateczny termin to 01.02.2016 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...

Świadczenie rodzicielskie w 2016 roku

Świadczenie rodzicielskie w 2016 roku

Z dniem 2 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady udzielania urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich. Od nowego roku z podobnych uprawnień korzystać będą rodzice nie zatrudnieni na etacie....

Oskładkowanie umów zleceń 2016 - zmiany, zmiany, zmiany.....

Oskładkowanie umów zleceń 2016 - zmiany, zmiany, zmiany.....

Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie zmiany związane z oskładkowaniem umów zleceń. Uległy zmianie zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń  społecznych oraz ustalania obowiązku...

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Z dniem 1 stycznia 2016r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT. Do końca 2015r. właściwym organem podatkowym był organ ze względu na miejsce...

Zmiana terminu i obowiązku złożenia deklaracji PIT – 6

Zmiana terminu i obowiązku złożenia deklaracji PIT – 6

Podatnicy ustalający dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych po raz pierwszy w tym roku złożą PIT-6  / wersja12/ terminie do 20 stycznia 2016 r. Również...

Nowe regulacje prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowe regulacje prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...