Baza wiedzy / Aktualności

Nowelizacja Ordynacji podatkowej - korekta deklaracji podatkowej bez uzasadnienia.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej - korekta deklaracji podatkowej bez uzasadnienia.

Główne założenia opublikowanej 20 października 2015 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej to uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Wprowadzone...

Terminy składania deklaracji podatkowych za 2015r.

Terminy składania deklaracji podatkowych za 2015r.

Zeznania roczne w 2016 roku mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w 2015 r. uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpowiednie formularze...

Podstawowe zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r.

Podstawowe zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 do Kodeksu Pracy weszło wiele zmian związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych z nich: Urlop Macierzyński: Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Obecnie urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 3 częściach, przypadających jedna po drugiej, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie krótszych niż...

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Obecnie maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).  Z urlopu mogą korzystać oboje pracujący rodzice, także jednocześnie...

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Rok 2016 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy tyle samo co w 2015 r. tj.  113 dni. Cztery dni świąteczne przypadną  w sobotę,...

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł brutto. Konsekwentnie do zmiany minimalne wynagrodzenie netto w 2016 roku z zastosowaniem...

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Stan ciąży powinien być poświadczony zaświadczeniem lekrskim. Od momentu przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia o ciąży znajduje się ona pod szczególną ochroną. Stosunek pracy pracownicy...

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek dobowy

Dobowy odpoczynek – to ustawowa gwarancja 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej. Maksymalny okres czasu jaki może przepracować pracownik, nie naruszając tej normy wynosi...

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Pracownik jest zatrudniony od 01.08.2008 r.  w pełnym wymiarze czasu pracy, dostarczył następujące dokumenty do zatrudnienia: Świadectwo liceum ekonomicznego (4 lata); I świadectwo pracy z...