Baza wiedzy / Aktualności

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2014

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2014

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Na wniosek pracownika...

Jeszcze tylko przez dwa miesiące możesz wykorzystać urlop zaległy za rok 2014

Jeszcze tylko przez dwa miesiące możesz wykorzystać urlop zaległy za rok 2014

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Na wniosek pracownika...

Zatrudniasz pracownika będącego emerytem lub rencistą ? Jeśli TAK do 2 marca wyślij do ZUS zaświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów przez pracownika będącego emerytem lub rencistą.

Zatrudniasz pracownika będącego emerytem lub rencistą ? Jeśli TAK do 2 marca wyślij do ZUS zaświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów przez pracownika będącego emerytem lub rencistą.

Pracodawca zatrudniający w roku kalendarzowym pracownika będącego jednocześnie emerytem lub rencistą ma obowiązek do dnia 2 marca poinformować ZUS o wysokości uzyskanych przez pracownika przychodach....

W tym roku wyjątkowo do 2 marca czas na przesłanie do US PIT 11

W tym roku wyjątkowo do 2 marca czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia. W tym roku wyjątkowo do 2 lutego 2015 r.

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia. W tym roku wyjątkowo do 2 lutego 2015 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli...

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2015 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2015 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej już po raz piąty pozostawia bez zmian wysokość odpisu ZFŚS. Po raz kolejny wysokość...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.750 zł . W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2014 r. jest...

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Artykuł ten...

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe jednostki jest zestawieniem liczbowym, które charakteryzuje sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa, sporządzonym na określony dzień bilansowy. Elementy rocznego...