Baza wiedzy / Aktualności

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W  przeciągu ostatniego 2,5...

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Księgowego

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Księgowego

  Z okazji Dnia Księgowego wszystkim Księgowym życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, jasnych i przyjaznych interpretacji podatkowych, coraz lepszych systemów finansowo-księgowych...

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Dnia 12 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, dalej zwana: ustawą...

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych...

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej...

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli...

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...