Baza wiedzy / Kadry i płace

Zasiłek opiekuńczy – czy wiesz w jakich przypadkach masz do niego prawo i jak go mądrze wykorzystać?

Zasiłek opiekuńczy – czy wiesz w jakich przypadkach masz do niego prawo i jak go mądrze wykorzystać?

Wakacje to czas odpoczynku i regeneracji, czasami jednak zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Nawet najbardziej ostrożna osoba może ulec wypadkowi, lub zwyczajnie się rozchorować – o w dobie...

Zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia – rozliczanie cudzoziemca.

Zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia – rozliczanie cudzoziemca.

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie kolejna zmiana – zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zwolnienie to obowiązuje jedynie...

Uszczegółowienie dokumentacji pracowniczej związanej z ewidencją czasu pracy.

Uszczegółowienie dokumentacji pracowniczej związanej z ewidencją czasu pracy.

Zgodnie z art. 149 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika dla celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń...

Pracownicze Plany Kapitałowe – dobry sposób na oszczędzanie czy skok na kasę?

Pracownicze Plany Kapitałowe – dobry sposób na oszczędzanie czy skok na kasę?

Co to jest PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł na nakłonienie Polaków do zadbania o własną przyszłość. Większość z nas, niestety, nie odkłada żadnych środków, wierząc w...

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy od 7 września 2019 r.

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy od 7 września 2019 r.

Prezydent w dniu 3 czerwca 2019 r. podpisał ustawę, która wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach Kodeksu pracy. Wśród najważniejszych...

Rola wizy przy zatrudnianiu cudzoziemca.

Rola wizy przy zatrudnianiu cudzoziemca.

Wielu obcokrajowców dla legalnego wjazdu na terytorium RP musi posiadać wizę. Rozróżnia się wizę Schengen oraz Wizę krajową. Wiza Schengen, oznaczona literą „C”, uprawnia cudzoziemca...

Zmiany kodeksu pracy w zakresie prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

Zmiany kodeksu pracy w zakresie prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

  Monitoring pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej: Od 25 maja 2018 r., dodany art. 222 § 1 kodeksu pracy, zezwala pracodawcy wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy...

Od sierpnia 2019 zarobki w Polsce bez podatku!

Od sierpnia 2019 zarobki w Polsce bez podatku!

  Zmiany w prawie zachodzą u nas tak szybko, że trzeba mieć stale rękę na pulsie! Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie plany dotyczące zmian podatku dochodowego od osób fizycznych! Co...

Czy czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy?

Czy czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy?

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy precyzuje tylko kwestie związane...

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. precyzujące przepisy związane z badaniami i orzeczeniami lekarskimi kandydata do pracy oraz pracownika.

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. precyzujące przepisy związane z badaniami i orzeczeniami lekarskimi kandydata do pracy oraz pracownika.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., która weszła...