Baza wiedzy / Kadry i płace

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1456) stanowi, że wynagrodzenie minimalne w 2017...

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Zazwyczaj wypłacamy wynagrodzenia w miesiącu za który to wynagrodzenie zostało naliczone. Czasami jednak, zgodnie z art. 85 § 2 K.p. pracodawcy mogą wypłacać wynagrodzenia w przeciągu pierwszych...

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży  i kobiet karmiących dziecko piersią...

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla pracownika...

1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w zasadach sporządzania świadectw pracy

1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w zasadach sporządzania świadectw pracy

W związku ze zmianą przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, z dniem 1 czerwca 2017 r. zmianie ulegają również przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Zgodnie z art. 174 K.p.[1] na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pracownika nie można wysłać na urlop bezpłatny bez jego wniosku i wbrew jego woli.[2] Pracownik,...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.[1]. Zgodnie...

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Pracownicy, którzy łączą pracę z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z nich przysługuje obojgu rodzicom, jednak w tym samym czasie z uprawnienia...

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Każde rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę rozwiązania tej umowy. Przyczyna ta powinna być konkretna i prawdziwa. Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę...

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie...