Baza wiedzy / Kadry i płace

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

W połowie marca, po 18 miesięcznych pracach nad nowym kodeksem pracy, zakończyła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W nowym projekcie zaproponowano m.in zapisy wydłużające długość umów...

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Wydanie teczki pracowniczej i zasady niszczenia akt osobowych - nowe zasady dotyczące akt pracowniczych. Odbiór teczki osobowej przez pracownika Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi,...

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Pracodawca zatrudniający, co najmniej 50 pracowników ma obowiązek ustalenia Regulaminu pracy, który służy uporządkowaniu organizacji pracy i określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin...

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów  cz.II

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów cz.II

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją od 1 stycznia 2019 r daje możliwość zmiany...

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość  przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez 50 lat.. Z takiego...

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do przerw na karmienie. Ich wymiar zależy od liczby dzieci, które karmi piersią pracownica, a prawo do tych przerw od liczby...

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych. Pracownica w ciąży zatrudniona w na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony...

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Rok 2018 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.008 godzin, tj. 251 dni. W 2018 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. A ile dokładnie przepracujemy...

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Ustawa o PIT w art.45 ust 1b wskazuje, że urzędem skarbowym właściwym do składania zeznań podatkowych, jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika - osoby fizycznej w ostatnim dniu...

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Pracodawca w przypadku, gdy jest w ciężkiej sytuacji finansowej lub jest w okresie zmian organizacyjnych lub technologicznych może wręczyć pracownikom wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i...