Baza wiedzy / Kadry i płace

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. precyzujące przepisy związane z badaniami i orzeczeniami lekarskimi kandydata do pracy oraz pracownika.

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. precyzujące przepisy związane z badaniami i orzeczeniami lekarskimi kandydata do pracy oraz pracownika.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., która weszła...

Projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w świadectwie pracy.

Projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w świadectwie pracy.

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016...

Jakich danych osobowych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy oraz pracownika?

Jakich danych osobowych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy oraz pracownika?

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił  zmiany dostosowujące Kodeks Pracy do przepisów RODO. Określono jakich danych osobowych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy, a jakich...

Jakie są składowe dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy?

Jakie są składowe dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy?

Dlaczego ustawodawca wprowadził zaostrzone wymagania dotyczące jej prowadzenia? Ustawodawca nałożył na pracodawcę prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentów dotyczących ewidencjonowania...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.

Art. 16 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jedną z możliwości, jakie dał pracodawcom...

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z Art.6 ust.1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym...

Jak rozliczyć nadgodziny?

Jak rozliczyć nadgodziny?

  Nadgodziny są dla większości firm dość trudnym tematem. Pracodawcy zlecają pracę w godzinach nadliczbowych bardzo często nie zważając na to, czy faktycznie mają do tego prawo i czy danemu...

Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.

Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.

Od 1 grudnia 2018 roku akceptowane będą wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. E-ZLA lekarz może wystawić na Platformie Usług Elektronicznych...

Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według  -  Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej  z 22 października 2018.

Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.

  Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej? I.              Akta osobowe Podział teczki osobowej na 4 części Część A - w części A powinny znaleźć się oświadczenia...

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.

Jednym z praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopu wychowawczego, udzielanego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop taki przysługuje każdemu pracownikowi,...