Baza wiedzy / Kadry i płace

Zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik od 1 stycznia 2019 roku dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt osobowych. cz. 4.

Zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik od 1 stycznia 2019 roku dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt osobowych. cz. 4.

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dające możliwość pracodawcy, w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 a 31 grudnia 2018, przejście na 10 – letni okres przechowywania...

Ewakuacja! W budynku wykryto zagrożenie!

Ewakuacja! W budynku wykryto zagrożenie!

Pracownicy zatrudnieni w biurowcach, co pewien czas obowiązkowo przechodzą ćwiczenia związane z ewakuacją. Zapewne wiesz jak to zazwyczaj wygląda: nagle zaczyna rozbrzmiewać świdrujący w uszach...

Obowiązki Pracodawcy oraz ZUS względem ubezpieczonego w związku ze zmianami od 1 stycznia 2019.  cz.3

Obowiązki Pracodawcy oraz ZUS względem ubezpieczonego w związku ze zmianami od 1 stycznia 2019. cz.3

Pracodawca powinien przekazać pracownikowi po złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA: kopię przekazanego do ZUS raportu informacyjnego ZUS RIA, aby mógł zweryfikować zawarte w nim informacje, dowody...

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.2

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.2

Jakie są terminy na złożenie raportu ZUS RIA? Termin na złożenie do ZUS raportu informacyjnego ZUS RIA, związany jest z terminem zakończenia pracy i wyrejestrowania przez pracownika z ubezpieczeń...

Skrócenie  okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.1

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.1

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a obowiązki płatnika składek wobec ZUS.  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu...

Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie za pracę?

Pracownik za pracę otrzymuje wynagrodzenie, którego nie może się zrzec. Wynagrodzenie wypłacane jest za czas przepracowany czyli za czas, w którym pracownik był w pracy i świadczył pracę. Wynagrodzenie...

Co zrobić, jeżeli jestem zatrudniona, ale mój pracodawca nie odprowadza składek do ZUS? cz. II

Co zrobić, jeżeli jestem zatrudniona, ale mój pracodawca nie odprowadza składek do ZUS? cz. II

Na pracodawcy będącym płatnikiem składek ciąży wiele obowiązków – począwszy od zgłoszenia siebie jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez zgłaszanie osób u...

RATUNKU! Co zrobić, jeśli jestem zatrudniona, ale mój pracodawca nie zgłosił mnie do ubezpieczeń? cz.I

RATUNKU! Co zrobić, jeśli jestem zatrudniona, ale mój pracodawca nie zgłosił mnie do ubezpieczeń? cz.I

Obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika składek ZUS, jest w pierwszej kolejności zgłoszenie zatrudnionych i ubezpieczonych z tego tytułu osób do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego...

Czy pracodawca może żądać od pracownika odznaczania na liście obecności przyczyny absencji a w szczególności danych o nieobecności spowodowanej chorobą?

Czy pracodawca może żądać od pracownika odznaczania na liście obecności przyczyny absencji a w szczególności danych o nieobecności spowodowanej chorobą?

Zgodnie z Art. 104¹ § 1 pkt 9 pracodawca w Regulaminie pracy powinien określić w jaki sposób pracownicy mają potwierdzać obecność w pracy. U różnych pracodawców wykorzystywane są różne...

Jak prawidłowo rozliczyć umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem?

Jak prawidłowo rozliczyć umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem?

  Każda osoba, która kiedykolwiek naliczała wynagrodzenia pracownicze, doskonale wie jak wysokie są koszty związane z zatrudnieniem.Nie dziwi w związku z tym fakt, że pracodawcy szukają bezustannie...