Baza wiedzy / Kadry i płace

Krytyka pracodawcy.

Krytyka pracodawcy.

Pracodawca ma prawo jednak zareagować, jeśli wypowiedzi dotyczą firmy, na przykład krytyki pracodawcy. Zasadniczo pracownik ma prawo do publicznej krytyki przełożonego, czyli whistleblowingu, o...

Urlop na żądanie – kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia

Urlop na żądanie – kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia

Prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku przysługują pracownikowi 4 dni urlopu na żądanie, niezależnie...

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - komu, kiedy i na jakich zasadach

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - komu, kiedy i na jakich zasadach

Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienia w firmie obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę. Pracownicy przecież awansują, otrzymują podwyżki, zmieniają...

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

W połowie marca, po 18 miesięcznych pracach nad nowym kodeksem pracy, zakończyła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W nowym projekcie zaproponowano m.in zapisy wydłużające długość umów...

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Wydanie teczki pracowniczej i zasady niszczenia akt osobowych - nowe zasady dotyczące akt pracowniczych. Odbiór teczki osobowej przez pracownika Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi,...

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Pracodawca zatrudniający, co najmniej 50 pracowników ma obowiązek ustalenia Regulaminu pracy, który służy uporządkowaniu organizacji pracy i określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin...

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów  cz.II

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów cz.II

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją od 1 stycznia 2019 r daje możliwość zmiany...

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość  przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez 50 lat.. Z takiego...

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do przerw na karmienie. Ich wymiar zależy od liczby dzieci, które karmi piersią pracownica, a prawo do tych przerw od liczby...

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych. Pracownica w ciąży zatrudniona w na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony...