Baza wiedzy / Kadry i płace

Urlop na żądanie – kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia

Urlop na żądanie – kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia

Prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku przysługują pracownikowi 4 dni urlopu na żądanie, niezależnie...

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - komu, kiedy i na jakich zasadach

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - komu, kiedy i na jakich zasadach

Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienia w firmie obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę. Pracownicy przecież awansują, otrzymują podwyżki, zmieniają...

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

Na zmiany w kodeksie pracy jeszcze poczekamy.

W połowie marca, po 18 miesięcznych pracach nad nowym kodeksem pracy, zakończyła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W nowym projekcie zaproponowano m.in zapisy wydłużające długość umów...

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Wydanie teczki pracowniczej i zasady niszczenia akt osobowych - nowe zasady dotyczące akt pracowniczych. Odbiór teczki osobowej przez pracownika Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi,...

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Pracodawca zatrudniający, co najmniej 50 pracowników ma obowiązek ustalenia Regulaminu pracy, który służy uporządkowaniu organizacji pracy i określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin...

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów  cz.II

Akta osobowe – zmiana formy przechowywania dokumentów cz.II

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją od 1 stycznia 2019 r daje możliwość zmiany...

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość  przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez 50 lat.. Z takiego...

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do przerw na karmienie. Ich wymiar zależy od liczby dzieci, które karmi piersią pracownica, a prawo do tych przerw od liczby...

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych. Pracownica w ciąży zatrudniona w na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony...

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Rok 2018 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.008 godzin, tj. 251 dni. W 2018 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. A ile dokładnie przepracujemy...