Baza wiedzy / Kadry i płace

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Rok 2018 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.008 godzin, tj. 251 dni. W 2018 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. A ile dokładnie przepracujemy...

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Ustawa o PIT w art.45 ust 1b wskazuje, że urzędem skarbowym właściwym do składania zeznań podatkowych, jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika - osoby fizycznej w ostatnim dniu...

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Pracodawca w przypadku, gdy jest w ciężkiej sytuacji finansowej lub jest w okresie zmian organizacyjnych lub technologicznych może wręczyć pracownikom wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i...

Czy pracodawcy będą mogli używać danych biometrycznych pracownika w celu ewidencji czasu pracy?

Czy pracodawcy będą mogli używać danych biometrycznych pracownika w celu ewidencji czasu pracy?

  Rząd pracuje nad projektem ustawy, w którym zapisuje, że pracodawca będzie mógł wykorzystać za zgodą pracownika jego dane biometryczne do ewidencji czasu pracy. Projekt w drugiej kolejności...

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1456) stanowi, że wynagrodzenie minimalne w 2017...

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Zazwyczaj wypłacamy wynagrodzenia w miesiącu za który to wynagrodzenie zostało naliczone. Czasami jednak, zgodnie z art. 85 § 2 K.p. pracodawcy mogą wypłacać wynagrodzenia w przeciągu pierwszych...

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży  i kobiet karmiących dziecko piersią...

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla pracownika...

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Zgodnie z art. 174 K.p.[1] na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pracownika nie można wysłać na urlop bezpłatny bez jego wniosku i wbrew jego woli.[2] Pracownik,...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.[1]. Zgodnie...