Baza wiedzy / Kadry i płace

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość  przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez 50 lat.. Z takiego...

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do przerw na karmienie. Ich wymiar zależy od liczby dzieci, które karmi piersią pracownica, a prawo do tych przerw od liczby...

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych. Pracownica w ciąży zatrudniona w na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony...

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Rok 2018 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.008 godzin, tj. 251 dni. W 2018 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. A ile dokładnie przepracujemy...

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Ustawa o PIT w art.45 ust 1b wskazuje, że urzędem skarbowym właściwym do składania zeznań podatkowych, jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika - osoby fizycznej w ostatnim dniu...

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Pracodawca w przypadku, gdy jest w ciężkiej sytuacji finansowej lub jest w okresie zmian organizacyjnych lub technologicznych może wręczyć pracownikom wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i...

Czy pracodawcy będą mogli używać danych biometrycznych pracownika w celu ewidencji czasu pracy?

Czy pracodawcy będą mogli używać danych biometrycznych pracownika w celu ewidencji czasu pracy?

  Rząd pracuje nad projektem ustawy, w którym zapisuje, że pracodawca będzie mógł wykorzystać za zgodą pracownika jego dane biometryczne do ewidencji czasu pracy. Projekt w drugiej kolejności...

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1456) stanowi, że wynagrodzenie minimalne w 2017...

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Jak poprawnie obliczyć ostatnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłacane byłemu już pracownikowi?

Zazwyczaj wypłacamy wynagrodzenia w miesiącu za który to wynagrodzenie zostało naliczone. Czasami jednak, zgodnie z art. 85 § 2 K.p. pracodawcy mogą wypłacać wynagrodzenia w przeciągu pierwszych...

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Kobieta ciężarna a praca przy komputerze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży  i kobiet karmiących dziecko piersią...