Baza wiedzy / Kadry i płace

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Pracownicy, którzy łączą pracę z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z nich przysługuje obojgu rodzicom, jednak w tym samym czasie z uprawnienia...

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Każde rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę rozwiązania tej umowy. Przyczyna ta powinna być konkretna i prawdziwa. Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę...

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie...

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynagrodzenie jest prawem niezbywalnym, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na...

Czasowe powierzenie innej pracy

Czasowe powierzenie innej pracy

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w przypadku powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, na okres nie przekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego,...

Monitorowanie pracy pracowników a ochrona ich prawa do prywatności

Monitorowanie pracy pracowników a ochrona ich prawa do prywatności

Kodeks pracy w Art. 100. par 2 wyraźnie wskazuje, że pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. W czasie tym zobowiązany jest świadczyć pracę...

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, zwane popularnie wypowiedzeniem zmieniającym jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zmiany istotnych warunków umowy o pracę. Okres wypowiedzenia...

Dokumentacja pracownicza po przejęciu w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy

Dokumentacja pracownicza po przejęciu w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy

Przejście zakładu pracy lub jego części może polegać na połączeniu, podziale, przejęciu oraz innych przekształceniach zakładu pracy powodujących zmianę pracodawcy, np. wyodrębnienie ze struktury...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy możemy otrzymać tylko w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadna inna...

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnoprawności i korzyści z nim związane?

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnoprawności i korzyści z nim związane?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności może wiązać się z wymiernymi korzyściami, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności m.in.: uprawnienie do ulg i bezpłatnych przejazdów...