Baza wiedzy / Kadry i płace

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292) od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór Świadectwa...

Urlop wychowawczy - komu i ile ?

Urlop wychowawczy - komu i ile ?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jednakże każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu. W konsekwencji tej regulacji, jeśli...

Zarządzanie czasem pracy – Rys historyczny

Zarządzanie czasem pracy – Rys historyczny

W połowie XX wieku zarządzanie czasem pracy stało się niezwykle ważne. Biorąc pod uwagę badania specjalistów różnych dziedzin, takich jak, np. medycyna, filozofia, psychologia, a przede wszystkim...

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych. Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy są przepisy szóstego działu ustawy...

Dodatek uzupełniający wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy

Dodatek uzupełniający wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (trwających łącznie 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia)...

Jak zmiany w kodeksie cywilnym wpływają na stosunki pracownicze

Jak zmiany w kodeksie cywilnym wpływają na stosunki pracownicze

  Od dnia 8 września 2016 zaczęła obowiązywać uchwalona w dniu 10 lipca 2015 r.  nowelizacja Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest m.in. ustanowienie nowej formy szczególnej dokonywania...

Umowa zryczałtowana

Umowa zryczałtowana

  Zawierając umowę zlecenia lub umowę o dzieło (na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.),  zgodnie z art 30 ust.1 pkt 5a ustawy o PDOF, jesteśmy zobowiązani stosować ryczałtowe rozliczenie podatku. ...

Wygaśnięcie stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika – obowiązki pracodawcy

Wygaśnięcie stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika – obowiązki pracodawcy

  Z wygaśnięciem stosunku pracy mamy do czynienia w wyniku wystąpienia czynności innych niż czynności prawne. Katalog przyczyn wygaśnięcia jest zamknięty i określony w kodeksie pracy oraz w...

Nowa rola ABI i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych

Nowa rola ABI i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych

  Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmieniła się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji),...

Czy jest sposób na "lewe" zwolnienia lekarskie ?

Czy jest sposób na "lewe" zwolnienia lekarskie ?

  Czy wiecie, że pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mają prawo do przeprowadzania kontroli „domowej” pracowników korzystających ze zwolnień...