Baza wiedzy / Kadry i płace

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę

Wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla pracownika...

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Prawo do świadczeń zdrowotnych pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Zgodnie z art. 174 K.p.[1] na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pracownika nie można wysłać na urlop bezpłatny bez jego wniosku i wbrew jego woli.[2] Pracownik,...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.[1]. Zgodnie...

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Pracownicy, którzy łączą pracę z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z nich przysługuje obojgu rodzicom, jednak w tym samym czasie z uprawnienia...

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania z nim umowy o pracę

Każde rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę rozwiązania tej umowy. Przyczyna ta powinna być konkretna i prawdziwa. Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę...

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie...

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynagrodzenie jest prawem niezbywalnym, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na...

Czasowe powierzenie innej pracy

Czasowe powierzenie innej pracy

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w przypadku powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, na okres nie przekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego,...

Monitorowanie pracy pracowników a ochrona ich prawa do prywatności

Monitorowanie pracy pracowników a ochrona ich prawa do prywatności

Kodeks pracy w Art. 100. par 2 wyraźnie wskazuje, że pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. W czasie tym zobowiązany jest świadczyć pracę...

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, zwane popularnie wypowiedzeniem zmieniającym jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zmiany istotnych warunków umowy o pracę. Okres wypowiedzenia...