Baza wiedzy / Kadry i płace

Dokumentacja pracownicza po przejęciu w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy

Dokumentacja pracownicza po przejęciu w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy

Przejście zakładu pracy lub jego części może polegać na połączeniu, podziale, przejęciu oraz innych przekształceniach zakładu pracy powodujących zmianę pracodawcy, np. wyodrębnienie ze struktury...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy możemy otrzymać tylko w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadna inna...

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnoprawności i korzyści z nim związane?

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnoprawności i korzyści z nim związane?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności może wiązać się z wymiernymi korzyściami, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności m.in.: uprawnienie do ulg i bezpłatnych przejazdów...

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292) od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór Świadectwa...

Urlop wychowawczy - komu i ile ?

Urlop wychowawczy - komu i ile ?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jednakże każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu. W konsekwencji tej regulacji, jeśli...

Zarządzanie czasem pracy – Rys historyczny

Zarządzanie czasem pracy – Rys historyczny

W połowie XX wieku zarządzanie czasem pracy stało się niezwykle ważne. Biorąc pod uwagę badania specjalistów różnych dziedzin, takich jak, np. medycyna, filozofia, psychologia, a przede wszystkim...

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych. Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy są przepisy szóstego działu ustawy...

Dodatek uzupełniający wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy

Dodatek uzupełniający wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (trwających łącznie 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia)...

Jak zmiany w kodeksie cywilnym wpływają na stosunki pracownicze

Jak zmiany w kodeksie cywilnym wpływają na stosunki pracownicze

  Od dnia 8 września 2016 zaczęła obowiązywać uchwalona w dniu 10 lipca 2015 r.  nowelizacja Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest m.in. ustanowienie nowej formy szczególnej dokonywania...

Umowa zryczałtowana

Umowa zryczałtowana

  Zawierając umowę zlecenia lub umowę o dzieło (na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.),  zgodnie z art 30 ust.1 pkt 5a ustawy o PDOF, jesteśmy zobowiązani stosować ryczałtowe rozliczenie podatku. ...