Baza wiedzy / Kadry i płace

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych

  Zgodnie z Art.53 par 1 k.p.  pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z niezawinionych przez niego przyczyn: 1) jeśli niezdolność pracownika do pracy trwa: a) dłużej niż...

Jak obliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Jak obliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie socjalnych potrzeb życiowych pracowników (art. 16 i 94 pkt 8 KP). Pracodawca powinien realizować ten obowiązek stosownie do możliwości...

Świadczenia urlopowe

Świadczenia urlopowe

  Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat mogą tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub wypłacać...

Kiedy pracownik może odmówić wykonania pracy w nadgodzinach ?

Kiedy pracownik może odmówić wykonania pracy w nadgodzinach ?

  Zgodnie z art. 151. par.1 pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,...

Czy warto zatrudnić studenta?

Czy warto zatrudnić studenta?

Zatrudniając studenta do 26 roku życia na podstawie umowy zlecenia zleceniodawca ponosi niższe koszty zatrudnienia niż w przypadku podpisania umowy zlecenia z każdą inną osobą. Zgodnie bowiem z...

Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z ustawą z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni...

Jak poprawnie ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu ?

Jak poprawnie ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu ?

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym samym czasie pracował (art. 172 KP). Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego...

Jak skutecznie przyznać pracownikowi podwyżkę ?

Jak skutecznie przyznać pracownikowi podwyżkę ?

Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienie w firmie pracownika  obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę. Pracownicy przecież awansują, otrzymują...

Ryczałt za pracę w nadgodzinach w zadaniowym systemie czasu pracy

Ryczałt za pracę w nadgodzinach w zadaniowym systemie czasu pracy

Dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracowników. W tym systemie pracownik rozliczany jest z wykonanych zadań, które powinny być...

Ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę w przypadku „dyscyplinarki”

Ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę w przypadku „dyscyplinarki”

Pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w trzech przypadkach: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia...