Baza wiedzy / Kadry i płace

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Pracownik jest zatrudniony od 01.08.2008 r.  w pełnym wymiarze czasu pracy, dostarczył następujące dokumenty do zatrudnienia: Świadectwo liceum ekonomicznego (4 lata); I świadectwo pracy z...

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej już po raz piąty pozostawia bez zmian wysokość odpisu ZFŚS. Po raz kolejny wysokość...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. (2)

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. (2)

Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.750 zł . W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2014 r. jest...

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Rok 2015 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy o dwa mniej niż w 2014 r. tj.  113 dni. Dwa dni świąteczne ( 15.08. oraz 26.12....

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy przy "ruchomym" harmonogramie pracy?

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy przy "ruchomym" harmonogramie pracy?

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym  dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu....

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu pracuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki po 8 godzin, czwartki ma zawsze wolne. Czy pracując wg takiego rozkładu w maju  przepracuje...

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Artykuł ten...

Zasady wydawania świadectwa pracy obejmującego zatrudnienie w okresie 24 miesięcy

Zasady wydawania świadectwa pracy obejmującego zatrudnienie w okresie 24 miesięcy

W przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych (okres próbny, czas określony, czas wykonywania określonej pracy) pracodawca jest obowiązany...

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2013

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2013

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Na wniosek pracownika...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W  przeciągu ostatniego 2,5...