Baza wiedzy / Kadry i płace

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Stan ciąży powinien być poświadczony zaświadczeniem lekrskim. Od momentu przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia o ciąży znajduje się ona pod szczególną ochroną. Stosunek pracy pracownicy...

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Rok 2016 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy tyle samo co w 2015 r. tj.  113 dni. Cztery dni świąteczne przypadną  w sobotę,...

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł brutto. Konsekwentnie do zmiany minimalne wynagrodzenie netto w 2016 roku z zastosowaniem...

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Pracownik jest zatrudniony od 01.08.2008 r.  w pełnym wymiarze czasu pracy, dostarczył następujące dokumenty do zatrudnienia: Świadectwo liceum ekonomicznego (4 lata); I świadectwo pracy z...

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej już po raz piąty pozostawia bez zmian wysokość odpisu ZFŚS. Po raz kolejny wysokość...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. (2)

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. (2)

Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.750 zł . W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2014 r. jest...

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Rok 2015 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy o dwa mniej niż w 2014 r. tj.  113 dni. Dwa dni świąteczne ( 15.08. oraz 26.12....

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy przy "ruchomym" harmonogramie pracy?

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy przy "ruchomym" harmonogramie pracy?

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym  dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu....

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu pracuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki po 8 godzin, czwartki ma zawsze wolne. Czy pracując wg takiego rozkładu w maju  przepracuje...

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Artykuł ten...