Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. III.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. III.

  Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń...

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. II.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. II.

Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń...

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku.

Nowelizacje do ustawy o rachunkowości wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym...

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

1 października 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących formy sporządzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty...

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

Firmy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację co wynika z art .26.1 ustawy o rachunkowości: 1.Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane jeżeli...

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

W dniu 26 października Senat przyjął bez poprawek nowelizacje ustaw od podatku dochodowym PIT i CIT, z których wynikają duże zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych...

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

1.Terminy zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych są określone w ustawie o rachunkowości – Atr. 12. 2. Księgi rachunkowe otwiera się: - na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest...

W 2019 roku znikną deklaracje VAT.

W 2019 roku znikną deklaracje VAT.

Według obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Zgodnie z art. 99 ust. 11b Ustawy o VAT deklaracje VAT można składać...

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

  W księgach rachunkowych dokumentem stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń jest lista płac. Do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy konto księgowe...

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  1. W związku z przejściowymi różnicami miedzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, firma tworzy...