Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Nowelizacje ustawy VAT, niektóre zmiany 2019 r. – 2020 r. (Część I).

1.    Rejestr "Biała lista podatników VAT". Przepisy wprowadzają jeden kompletny rejestr podatników VAT, STIR, który zawiera historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem...

Koszty działalności finansowej.

Koszty działalności finansowej.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje w sposób bezpośredni kosztów finansowych.  Zgodnie z przepisami prawa do kosztów finansowych zalicza się w szczególności koszty z tytułu: odsetek, strat...

Moment poniesienia kosztu podatkowego – inne stanowisko KIS.

Moment poniesienia kosztu podatkowego – inne stanowisko KIS.

Trwał wiele lat spór dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego, jako koszty pośrednie. Pomimo orzecznictwa sądowego organy podatkowe pozostawały...

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. III.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. III.

  Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń...

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. II.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku. cz. II.

Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacje do ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń...

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku.

Nowelizacje do ustawy o rachunkowości wprowadzono ustawą z dnia 9.11.2018 roku: O zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym...

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

1 października 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących formy sporządzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty...

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

Firmy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację co wynika z art .26.1 ustawy o rachunkowości: 1.Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane jeżeli...

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

W dniu 26 października Senat przyjął bez poprawek nowelizacje ustaw od podatku dochodowym PIT i CIT, z których wynikają duże zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych...

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

1.Terminy zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych są określone w ustawie o rachunkowości – Atr. 12. 2. Księgi rachunkowe otwiera się: - na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest...