Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

1 października 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących formy sporządzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty...

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

CZAS NA INWENTARYZACJĘ.

Firmy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację co wynika z art .26.1 ustawy o rachunkowości: 1.Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane jeżeli...

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA FIRMOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

W dniu 26 października Senat przyjął bez poprawek nowelizacje ustaw od podatku dochodowym PIT i CIT, z których wynikają duże zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych...

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

1.Terminy zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych są określone w ustawie o rachunkowości – Atr. 12. 2. Księgi rachunkowe otwiera się: - na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest...

W 2019 roku znikną deklaracje VAT.

W 2019 roku znikną deklaracje VAT.

Według obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Zgodnie z art. 99 ust. 11b Ustawy o VAT deklaracje VAT można składać...

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

  W księgach rachunkowych dokumentem stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń jest lista płac. Do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy konto księgowe...

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  1. W związku z przejściowymi różnicami miedzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, firma tworzy...

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Zgodnie z art. 41rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków...

Zwonienia podatkowe w grach hazardowych

Zwonienia podatkowe w grach hazardowych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowimy nowe ujednolicone zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych w: kasynach gry, grach bingo, grach liczbowych, loteriach...

Pięć nowych zwolnień podatkowych

Pięć nowych zwolnień podatkowych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowimy  pięć nowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Należą do nich:  wygrane w turnieju gry w...