Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część IV)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część IV)

M. Nowe brzmienie przepisu określającego wymaganą treść ewidencji VAT Ustawodawca w artykule 109 ust. 3 określił jaką treść musi zawierać ewidencja VAT, z dniem 1 stycznia 2017r otrzymał on...

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część III)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część III)

F. Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem zawartych w załączniku Nr 11 do ustawy VAT został od 1 stycznia...

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część II)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część II)

C.  Zmiany w przepisach o deklaracjach VAT  Od 1 stycznia 2017r. dokonanych zostało wiele zmian w przepisach o składaniu deklaracji VAT. Większość dotyczy ograniczenie możliwości składania deklaracji...

Podatek Vat - zmiany w 2017 r.

Podatek Vat - zmiany w 2017 r.

Zmiany w podatku Vat zachodzą co roku. W roku 2017 są one znaczące i mają na celu uszczelnieniu luki w Vat, aby zapobiegać wyłudzeniom w zakresie tego podatku. Zmiany można podzielić na trzy grupy: zmiany...

Czas na bilans

Czas na bilans

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i wycena składników aktywów i pasywów. 1. Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości: Przedsiębiorcy przeprowadzają na ostatni dzień każdego...

Zmiany w podatkowej książce przychodów i rozchodów w 2017 r.

Zmiany w podatkowej książce przychodów i rozchodów w 2017 r.

W obowiązującym od 8 kwietnia 2016r nowym wzorze podatkowej książki wydzielona została kolumna 16 /art.26e ustawy o PIT/na wpisywanie kosztów działalności badawczo- rozwojowych. W kolumnie tej...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

RMK - Termin określający w rachunkowości koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub wielu okresów. Jeżeli koszty dotyczą przyszłych...

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć? Ustawa...

Jednostki  małe  wg  prawa bilansowego

Jednostki małe wg prawa bilansowego

Jednostkami małymiw rozumieniu art 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt...

Jednostki  mikro wg  prawa bilansowego

Jednostki mikro wg prawa bilansowego

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości, art.3  ust.1a  są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych...