Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i ich zakres

Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i ich zakres

Jednostki gospodarcze sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny majątku i źródeł jego finansowania oraz ustalania wyniku finansowego, określone...

Sprawozdania finansowe - informacje podstawowe

Sprawozdania finansowe - informacje podstawowe

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą gromadzą dane o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki. Zestawienia liczbowe zebranych informacji to sprawozdania finansowe, sporządzane...

Leasing w prawie bilansowym oraz w MSR 17

Leasing w prawie bilansowym oraz w MSR 17

  Ustawa o rachunkowości określa warunki i okoliczności w jakich przedmiot leasingu należy zaliczyć w księgach rachunkowych do składników majątkowych korzystającego. Warunki te zawiera art.3...

Delegacje zagraniczne i ich rozliczanie

Delegacje zagraniczne i ich rozliczanie

  Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczony jest  przy podróży odbywanej środkami komunikacji: lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę, do chwili przekroczenia...

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

  Leasing obok kredytów bankowych jest najpopularniejszym źródłem finansowania w jednostkach gospodarczych. Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingowej. Polega on na tym,...

Samochód w leasingu finansowym

Samochód w leasingu finansowym

Leasing finansowy zwany jest również kapitałowym, który podobny jest do kupna samochodu na raty. Umowa ta dla celów podatkowych będzie nosiła znamiona leasingu finansowego jeżeli łącznie będzie...

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. O miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży...

Należności na pokrycie kosztów związanych z zagraniczną podróżą służbową

Należności na pokrycie kosztów związanych z zagraniczną podróżą służbową

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze...

Należności na pokrycie kosztów związanych z krajową podróżą służbową

Należności na pokrycie kosztów związanych z krajową podróżą służbową

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie...

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ?

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży...