Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Samochód w leasingu operacyjnym

Samochód w leasingu operacyjnym

Leasing samochodu na podstawie umowy leasingu należy odróżnić od użytkowania na podstawie innego rodzaju umów np. umowy najmu lub użyczenia. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku umów...

Leasing w prawie podatkowym

Leasing w prawie podatkowym

Zaliczenie umowy do określonej kategorii leasingu ma wpływ na sytuację podatkową stron transakcji leasingowej. Rozwiązania prawa podatkowego w znacznym stopniu różnią się od przepisów kodeksu...

Leasing  - jego istota  i  leasing w prawie cywilnym

Leasing - jego istota i leasing w prawie cywilnym

Istota leasingu polega na finansowaniu – na podstawie umowy leasingu – inwestycji, bez konieczności nabywania przez korzystającego na własność dobra inwestycyjnego, będącego przedmiotem leasingu. Leasing...

Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego w firmie

Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego w firmie

Z/g z art.16 h Cit i art.22h.1.Pit odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek...

Samochód osobowy w firmie a konsekwencje w zakresie VAT

Samochód osobowy w firmie a konsekwencje w zakresie VAT

Z/g z art.86a ustawy o podatku vat, ustawodawca nakłada ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych. Wysokość odliczenia podatku vat zależy od sposobu UŻYTKOWANIA...

Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa trwałe czyli majątek trwały cechuje długi czas funkcjonowania w  jednostce gospodarczej. Okres ten jest dłuższy niż jeden rok. Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej prezentuje...

Aktywa obrotowe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa obrotowe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa obrotowe jednostki gospodarczej charakteryzuje duża płynność czyli  szybki czas zamiany  poszczególnych pozycji majątku obrotowego na środki pieniężne. Okres ten nie jest dłuższy niż...

Aktywa w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa w bilansie jednostki gospodarczej

Ustawa o rachunkowości w artykule 3 definiuje aktywa jako: kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które...

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Wyniki inwentaryzacyjne należy uwidaczniać w księgach danego okresu obrotowego, którego inwentaryzacja przypadała. Wszystkie różnice inwentaryzacyjne w zależności od wyjaśnienia ich przyczyn...

Zakup i amortyzacja środka trwałego, częściowo sfinansowana ze środków UE

Zakup i amortyzacja środka trwałego, częściowo sfinansowana ze środków UE

Jednostka otrzymująca  na zakup środków trwałych dotacje z Unii Europejskiej winna pamiętać, że wartość sfinansowana  środkami unijnymi - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Istotnym...