Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Samochód w leasingu finansowym

Samochód w leasingu finansowym

Leasing finansowy zwany jest również kapitałowym, który podobny jest do kupna samochodu na raty. Umowa ta dla celów podatkowych będzie nosiła znamiona leasingu finansowego jeżeli łącznie będzie...

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. O miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży...

Należności na pokrycie kosztów związanych z zagraniczną podróżą służbową

Należności na pokrycie kosztów związanych z zagraniczną podróżą służbową

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze...

Należności na pokrycie kosztów związanych z krajową podróżą służbową

Należności na pokrycie kosztów związanych z krajową podróżą służbową

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie...

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ?

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży...

Samochód w leasingu operacyjnym

Samochód w leasingu operacyjnym

Leasing samochodu na podstawie umowy leasingu należy odróżnić od użytkowania na podstawie innego rodzaju umów np. umowy najmu lub użyczenia. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku umów...

Leasing w prawie podatkowym

Leasing w prawie podatkowym

Zaliczenie umowy do określonej kategorii leasingu ma wpływ na sytuację podatkową stron transakcji leasingowej. Rozwiązania prawa podatkowego w znacznym stopniu różnią się od przepisów kodeksu...

Leasing  - jego istota  i  leasing w prawie cywilnym

Leasing - jego istota i leasing w prawie cywilnym

Istota leasingu polega na finansowaniu – na podstawie umowy leasingu – inwestycji, bez konieczności nabywania przez korzystającego na własność dobra inwestycyjnego, będącego przedmiotem leasingu. Leasing...

Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego w firmie

Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego w firmie

Z/g z art.16 h Cit i art.22h.1.Pit odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek...

Samochód osobowy w firmie a konsekwencje w zakresie VAT

Samochód osobowy w firmie a konsekwencje w zakresie VAT

Z/g z art.86a ustawy o podatku vat, ustawodawca nakłada ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych. Wysokość odliczenia podatku vat zależy od sposobu UŻYTKOWANIA...