Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Dnia 12 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, dalej zwana: ustawą...

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych...

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej...

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli...

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego...

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 zmieniły się w sposób istotny przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicza zmiana dotyczy zasad ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązujący...

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ewidencja operacji gospodarczych w księgach handlowych musi być dokonywana według dwóch porządków: 1. chronologicznego, 2. systematycznego. Porządek chronologiczny uważa się za spełniony,...

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2015 r.

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2015 r.

Wyrazem porządku systematycznego w rachunkowości jest zestaw kont syntetycznych oraz zestaw prowadzonych do nich kont analitycznych. Dokonane w księgach rachunkowych zapisy systematyczne muszą być...