Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego...

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 zmieniły się w sposób istotny przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicza zmiana dotyczy zasad ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązujący...

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ewidencja operacji gospodarczych w księgach handlowych musi być dokonywana według dwóch porządków: 1. chronologicznego, 2. systematycznego. Porządek chronologiczny uważa się za spełniony,...

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2015 r.

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2015 r.

Wyrazem porządku systematycznego w rachunkowości jest zestaw kont syntetycznych oraz zestaw prowadzonych do nich kont analitycznych. Dokonane w księgach rachunkowych zapisy systematyczne muszą być...

Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r.

Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r.

1 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej...

Wycieczka sfinansowana przez pracodawcę - konsekwencje podatkowe

Wycieczka sfinansowana przez pracodawcę - konsekwencje podatkowe

W ramach nagrody półrocznej firma sfinansowała swojemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę wycieczkę, której wartość wyniosła 3 tys. zł. Czy takie świadczenie od pracodawcy stanowi...