Baza wiedzy

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki są to min. należności i zobowiązania, które powstają w związku z prowadzeniem działalności firmy. Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań z różnych tytułów: np. dostaw...

Wynagrdzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrdzenie za pracę w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700   tak wynika z zapisu w art. 1517 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ostatnia zmiana...

Zwolnienie lekarskie obejmuje 29 dni miesiaca, 30 dzień jest dniem wolnym od pracy - jak obliczyć wynagrodzenie ?

Zwolnienie lekarskie obejmuje 29 dni miesiaca, 30 dzień jest dniem wolnym od pracy - jak obliczyć wynagrodzenie ?

W celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia za pracę należy zastosować przepisy zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania...

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Dnia 12 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, dalej zwana: ustawą...

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych...

Dni wolne w święta religijne

Dni wolne w święta religijne

Pracownicy, będą wyznawcami innych religii, niż katolicyzm mogą na prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie...

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Urlop szkoleniowy Pracownikowi...

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej...

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

Możesz również znaleźć interesujący Cię artykuł w następujących podkategoriach: