Baza wiedzy

Rozliczenia z PFRON

Rozliczenia z PFRON

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON,...

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli...

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R do 31 stycznia 2014 r.

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek...

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego...

Notatka służbowa nie jest sposobem na dyscyplinowanie pracownika

Notatka służbowa nie jest sposobem na dyscyplinowanie pracownika

Często stosowana przez pracodawców forma dyscyplinująca pracowników w postaci „notatki służbowej” lub innych „pism ostrzegawczych” jest praktyką niedopuszczalną. Sąd Najwyższy wyrokiem...

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Najważniesze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 zmieniły się w sposób istotny przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicza zmiana dotyczy zasad ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązujący...

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - czyli czas otworzyć księgi na rok 2014

Ewidencja operacji gospodarczych w księgach handlowych musi być dokonywana według dwóch porządków: 1. chronologicznego, 2. systematycznego. Porządek chronologiczny uważa się za spełniony,...

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2014 r.

Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2014 r.

Podstawowe przekroje informacyjne w rachunkowości powinny zapewnić uzyskanie informacji odnośnie: stanu środków pieniężnych, rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, należności i zobowiązań, kredytów, kapitałów...

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć? Ustawa...

Nowe stanowisko MP i PS z dnia 22 lutego 2013 w sprawie aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Nowe stanowisko MP i PS z dnia 22 lutego 2013 w sprawie aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę informuje pracownika na piśmie o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości...

Możesz również znaleźć interesujący Cię artykuł w następujących podkategoriach: