Baza wiedzy

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej.

Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej.

Powracając do pracy, po urlopie macierzyńskim,  pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie piersią, a w przypadku karmienia więcej, niż jednego dziecka -...

Jak skutecznie odwołać pracownika z urlopu?

Jak skutecznie odwołać pracownika z urlopu?

Przed nami upragniony i długo wyczekiwany sezon urlopowy. Pracownicy liczą dni i godziny do rozpoczynających się za chwilę urlopów wypoczynkowych, dzięki którym można będzie w końcu odpocząć...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.680 zł . W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2013 r. jest...

Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r.

Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r.

1 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej...

Rewolucja w zakresie harmonogramowania/planowania czasu pracy

Rewolucja w zakresie harmonogramowania/planowania czasu pracy

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca...

Uważaj na dopuszczenie pracownika do pracy bez  podpisanej umowy o pracę

Uważaj na dopuszczenie pracownika do pracy bez podpisanej umowy o pracę

Pracodawca zatrudniający nowego Pracownika ma obowiązek wręczenia mu  najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy umowę o pracę. Jeśli nie jest to jednak możliwe powinien poinformować na piśmie swojego...

Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o świadectwach pracy za okresy zatrudnienia terminowego

Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o świadectwach pracy za okresy zatrudnienia terminowego

W dniu 21 marca 2011 r.  weszły w życie przepisy nowelizujące kodeks pracy z 5 stycznia 2011 r. (DzU nr 36, poz. 181) dotyczące wydawania świadectw pracy przy zatrudnianiu pracowników na podstawie...

Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy możliwe

Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy możliwe

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896). Ustawa zakłada zmiany w zakresie długości...

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Czy pracownik mobilny jest w podróży służbowej ?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. O miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży...

Plan urlopów – konieczność czy wygoda ?

Plan urlopów – konieczność czy wygoda ?

Zgodnie z zasadą corocznego urlopu obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane...

Możesz również znaleźć interesujący Cię artykuł w następujących podkategoriach: