Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

klasyfikacja zawodu 242390 - pozostali specjaliści do spraw ZZL

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków i sympatyków w dziedzinie HR przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie organizacji pracy działu HR. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu  praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.

Zaprezentujemy jak planować i organizować proces rekrutacji personelu w zmiennych warunkach biznesowych uzależnionych od warunków rynkowych.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z rotacją pracowników poprzez wdrożenie skutecznych systemów motywacyjnych, ścieżek karier oraz atrakcyjnych programów doskonalenia i rozwoju pracowników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

 1. Zadania działu kadr i płac
 2. Zadania osób zarządzających obszarem kadrowo-płacowy
 3. Opis stanowisk – WARSZTAT
 4. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy – WARSZTAT
 5. Onboarding - WARSZTAT
 6. Ocena pracy i pracowników WARSZTAT
 7. Motywowanie
 8. Rozwój pracowników (szkolenia, budowanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami itd.)
 9. Komunikacja i budowanie relacji interpersonalnych w firmie - WARSZTAT

 

System

Terminy

weekendowym
zajęcia odbywają się
w dni sobota-niedziela
w godz. 9:00-15:30

 Termin I 

01.02.2020-07.03.2020

Zajęcia w dniach: 

01,02,29 luty 2020 r. 

01,07 marzec 2020 r. 

Termin II

23.05.2020-21.06.2020

Zajęcia w dniach: 

23 maja 2020 r. 

06,07,20,21 czerwca 2020 r.  

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1250 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • ceryfikat potwierdzajacy umiejętności zawodowe zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności - 242390 - Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • serwis kawowy