Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

klasyfikacja zawodu 242390 - pozostali specjaliści do spraw ZZL

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków i sympatyków w dziedzinie HR przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie organizacji pracy działu HR. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu  praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.

Zaprezentujemy jak planować i organizować proces rekrutacji personelu w zmiennych warunkach biznesowych uzależnionych od warunków rynkowych.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z rotacją pracowników poprzez wdrożenie skutecznych systemów motywacyjnych, ścieżek karier oraz atrakcyjnych programów doskonalenia i rozwoju pracowników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  

ELEMENT - WYKŁAD /3 dni/

ELEMENT - WARSZTAT /3 dni/

BLOK I

1. Opis stanowisk pracy 1,5 dnia
-  opis stanowisk pracy - warsztat

BLOK II

2. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 1,5 dnia
-  rekrutacja i selekcja - warsztat
3. Adaptacja
-  adaptacja - warsztat

BLOK III

4. Ocena pracy i pracowników 1,5 dnia
-  rozmowa oceniająca - warsztat

BLOK IV

5. Motywowanie pracowników 1,5 dnia
6. Rozwój pracowników
- szkolenia
- budowanie ścieżek karier
- zarządzanie talentami

 

 

System

Terminy

weekendowym
zajęcia odbywają się
w dni sobota-niedziela
w godz. 9:00-15:30

 

19.01.2019-10.02.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1250 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • ceryfikat potwierdzajacy umiejętności zawodowe zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności - 242390 - Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
  • serwis kawowy