Fakturowanie

klasyfikacja zawodu

Adresaci:

Osoby rozpoczynające prace w działach księgowych i handlowych. Osoby zajmujące się zarówno wystawieniem faktur jak i wprowadzaniem danych z faktur do księga handlowych i rejestrów VAT.

 Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wystawiania faktur.

Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zajęć.

 1. Obowiązek wystawiania faktur
 2. Termin wystawiania faktur
 3. Elementy obowiązkowe faktury
 4. Podstawa opodatkowania na fakturze
 5. Faktury elektroniczne
 6. Fakturowanie dostaw ciągłych
 7. Split payment – obowiązki i sankcje
 8. Faktury korygujące
 9. Nota korygująca a faktura
 10. Anulowanie a korygowanie faktury
 11. Fakturowanie otrzymanych zaliczek
 12. Faktury w sprzedaży wysyłkowej/internetowej
 13. Skutki błędów w wystawionych fakturach
 14. Pusta faktura
 15. Refakturowanie
 16. Odliczanie podatku VAT z otrzymanych faktur
 17. Posługiwanie się nierzetelnie wystawionymi fakturami
 18. Bieżące orzecznictwo

 

Termin I 

24.10.2019 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.