Księga przychodów i rozchodów w praktyce

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom pragnącym samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak również wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

30 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, przygotowują deklaracje rozliczeniowe PIT i VAT oraz ZUS.

1. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej
2. Ordynacja podatkowa
3. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz podatku od towarów i usług
4. Obowiązek i zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

 •     Terminy złożenia wniosku
 •      Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej Księgi przychodów i rozchodów
 •     Sposób prowadzenia księgi przez podatników nie będących rolnikami
 •     Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 •     Dowody księgowe
  • Dowody księgowe: faktury, rachunki, faktury korygujące i noty korygujące, dowody zewnętrzne, dowody wewnętrzne
  • Przykłady prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych
 •    Ewidencjonowanie podstawowych zdarzeń gospodarczych w KPiR
 •    Podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamkniecie księgi na koniec roku
 •    Zasady rozliczania dochodu na podstawie KPiR na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego

5. Ewidencje i rejestry

 •  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł
 •  Wartość początkowa środka trwałego do 3.500,00
 •  Ewidencja wyposażenia
 •  Ewidencja sprzedaży
 •  Karty przychodów pracowników
 •  Ewidencja przebiegu pojazdów
 •  Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdu nie będącego środkiem trwałym
 •    Koszty przejazdów pracowników samochodami osobowymi nie będącymi własnością pracodawcy
 •  Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych przedsiębiorcy i pracowników

6. Wybrane zagadnienia związane z PDOF i VAT

 •   Koszty uzyskania przychodu - ich rodzaje i sposób księgowania
 •   Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy
 •   Moment uznawania kosztów za koszt podatkowy
 •   Omówienie zasad rozliczania kosztów wg metody kasowej oraz metody memoriałowej
 •   Katalog kosztów, których poniesienie nie upoważania do pomniejszenia podstawy opodatkowania
 •   Żródła przychodów
 •   Moment rozpoznania przychodów jako przychody podatkowe
 •   Wybór metody opodatkowania - najkorzystniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR
 •   Zasady rozliczania straty podatkowej
 •   Zawieszenie prowadzenia działalności a prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczeniami podatku dochodowego
 •   Omówienie zasad odliczania podatku VAT i ich wpływu na zapisy w KPiR
 •   Sytuacje, w których podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, omówienie ich konsekwencji księgowych

7. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami ZUS przedsiębiorców

 •   Zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS oraz ich wpływ na zapisy dokonywane w KPiR i ustalenie podstawy opodatkowania
 •   Zawieszenie działalności a rozliczenia ZUS

8. Praktyczne księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcie miesiąca i ustalenie zobowiązania podatkowego (z wykorzystaniem programów SYMFONIA i MS EXCEL)

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

07.09.2019-15.09.2019

28.09.2019-06.10.2019

26.10.2019-10.11.2019 (wolne 2-3.XI)

23.11.2019-01.12.2019 

weekendowy co dwa tygodnie

soboty i niedziele  w godz. 9:00-15:00 

 21.09.2019-06.10.2019

11.01.2020-25.01.2020

poranny
w dni powszednie w godz. 9:00-15:00 

24.09.2019-27.09.2019

21.10.2019-24.10.2019

14.11.2019-19.11.2019

22.11.2019-27.11.2019

popołudniowy

poniedziałki i czwartki w godz. 17:00-20:20

13.01.2020-03.02.2020

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 950 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • serwis kawowy