Podatkowe Zamknięcie rok ( PODATEK CIT)

klasyfikacja zawodu

Dla kogo:

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowo – księgowych, właściciele i pracownicy biur księgowych odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania finansowego i rocznego rozliczenia podatku CIT

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zamknięcia roku w aspekcie podatkowym i przedstawienie wiedzy głównym problemów w tym zakresie z perspektywy podatku CIT.  Podczas szkolenia omówimy bieżące orzecznictwo, przedstawimy praktyczne podejście do najczęściej pojawiających się zagadnień. Wskażemy dzie najczęściej popełnianie są błędy i jak ich uniknąć.

1.Przychody

a)       15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalności  

b)       moment powstania przychodu należnego - określenie momentu wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego

c)       zaliczki i przedpłaty

d)       przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych

e)       przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

f)        przychody w z tytułu nieodpłatnych świadczeń

g)       przychodowe skutki działań marketingowych

h)       przychody z refakturowania 

2.Koszty  

a)       koszty bezpośrednie – moment ujęcia

b)       koszty pośrednie – moment ujęcia

c)       koszty na przełomie roku – ujęcie podatkowe a bilansowe

d)       korekta kosztów

e)       dokumentowanie poniesienia kosztu

f)        wierzytelności nieściągalne

g)       płatności bezgotówkowe 

h)       jednorazowy odpis amortyzacyjny

i)         najczęściej występujące wydatki (w tym wydatki nkup) 

3. Rozliczanie zbycia wierzytelności 

4.Akcje promocyjne 

a)       reklama

b)       reprezentacja

c)       imprezy dla kontrahentów

d)       sprzedaż premiowa

e)       konkurs

f)        loteria

g)       sponsoring

h)       koszty CSR

5.Ulga badawczo – rozwojowa (dla to rozwiązanie tylko dla wybranych?)

6.Obowiązki sprawozdawcze:

a)       PIT 8C

b)       CIT ST

7.Podatek u źródła

a)       ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy

b)       dochód osiągnięty na terytorium Polski

c)       klauzula beneficial owner

d)       dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła (w tym pojęcie licencji, programów komputerowych oraz urządzeń przemysłowych)

e)       zwolnienia dla dywidend

f)        dokumentowanie (CIT-8, CIT-10Z, IFT)

g)       certyfikat rezydencji

h)       zapłata podatku z własnych środków

 

 22.03.2018   


      

 

  

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa kawowa

13.15-14:45
szkolenie

 

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.