Podróże Służbowe - należności przysługujące delegowanym, obowiązki pracodawcy oraz rozliczenia publicznoprawne

klasyfikacja zawodu

Adresaci:

Osoby zajmujące się rozliczaniem podróży służbowych oraz podróży innych delegowanych; pracownicy działów księgowych i kadrowych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rozliczania podróży służbowych, w tym z prawami i obowiązkami delegujących i delegowanych.

Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zajęć.

Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi i wspólnym rozwiązywaniem zadań, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

 1. Podróż służbowa – definicja.
 2. Oddelegowanie a delegacja.
 3. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej
 4. Podróże łączone – zagraniczna i krajowa
 5. Diety, zwrot kosztów wyżywienia.
 6. Zwrot kosztów przejazdu oraz poruszania się po miejscu docelowym.
 7. Koszty noclegu
 8. Inne udokumentowane wydatki – co to jest i czy zawsze należy je zwrócić?
 9. Zaliczka na poczet podróży
 10. Rozliczenie podróży służbowej – dokumenty, terminy.
 11. Czy przedsiębiorca i zleceniobiorca mogą odbyć podróż służbową? Rozliczenie tych podróży.
 12. Jazdy lokalne – należności pracowników i ich opodatkowanie
 13. Należności z tytułu podróży służbowej a przychód osoby delegowanej
 14. Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu i podatek VAT po stronie podmiotu delegującego.
 15. Bieżące orzecznictwo

Termin I 

02.10.2019     

 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.