Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

klasyfikacja zawodu

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą pogłębić i utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

40 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

 1. Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne
  • Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Celnym
  • Z tytułu wynagrodzeń i inne
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki
 2. Środki pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne
  • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
  • Papiery wartościowe i inne środki pieniężne
  • Ewidencja walut i różnic kursowych
 3. Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne
  • Materiały i towary
  • Wyroby gotowe
  • Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza
 4. Ewidencja i rozliczenie kosztów - ćwiczenia praktyczne
  • Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
  • Ewidencja produktów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 5. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne
  • Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży
  • Pozostałe koszty i przychody operacyjne
  • Przychody i koszty finansowe
  • Międzyokresowe rozliczenie przychodów i tworzenie rezerw
 6. Sprawozdanie finansowe
  • Wynik finansowy i jego podział
  • Bilans

System

Terminy

poranny
codziennie w dni powszednie
w godz. 9:00-15:00

25.10.2019-04.11.2019

12.11.2019-19.11.2019

12.12.2019-19.12.2019

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

26.10.2019-17.11.2019 (wolne 2-3.XI)

07.12.2019-22.12.2019

25.01.2020-09.02.2020

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • Serwis kawowy