Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą pogłębić i utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

40 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

 1. Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne
  • Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Celnym
  • Z tytułu wynagrodzeń i inne
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki
 2. Środki pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne
  • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
  • Papiery wartościowe i inne środki pieniężne
  • Ewidencja walut i różnic kursowych
 3. Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne
  • Materiały i towary
  • Wyroby gotowe
  • Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza
 4. Ewidencja i rozliczenie kosztów - ćwiczenia praktyczne
  • Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
  • Ewidencja produktów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 5. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne
  • Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży
  • Pozostałe koszty i przychody operacyjne
  • Przychody i koszty finansowe
  • Międzyokresowe rozliczenie przychodów i tworzenie rezerw
 6. Sprawozdanie finansowe
  • Wynik finansowy i jego podział
  • Bilans

System

Terminy

poranny
codziennie w dni powszednie
w godz. 9:00-15:00

03.12.2018-10.12.2018

14.02.2019-21.02.2019

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

17.11.2018-02.12.2018

29.12.2018-20.01.2019

09.02.2019-24.02.2019

16.03.2019-31.03.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia

 

Przystępując do nauki słuchacz otrzymuje następujące materiały i pomoce dydaktyczne:

 1. Poradnik metodyczny
  • Część I - księgowość
  • Część II - księgowość zaawansowana
 2. Testy i ćwiczenia do zajęć praktycznych
 3. Tabele, druki i kwestionariusze do ćwiczeń
 4. Książki z zakresu prawa:
  • Prawo w działalności kadrowej i księgowej
   • Część I: Ordynacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Prawo w działalności gospodarczej
   • Część I: Podatek dochodowy od osób prawnych, Kodeks Spółek Handlowych
   • Część II: Podatek od towarów i usług (VAT), Podatek akcyzowy
 5. Segregator na pomoce szkoleniowe
 6. Notatnik
 7. Długopis
 8. Torba firmowa na pomoce szkoleniowe

 

Podczas zajęć uczestnik kursu korzysta z kalkulatorów, laptopów lub zespołów komputerowych.