Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą pogłębić i utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

40 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

 1. Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne
  • Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Celnym
  • Z tytułu wynagrodzeń i inne
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki
 2. Środki pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne
  • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
  • Papiery wartościowe i inne środki pieniężne
  • Ewidencja walut i różnic kursowych
 3. Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne
  • Materiały i towary
  • Wyroby gotowe
  • Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza
 4. Ewidencja i rozliczenie kosztów - ćwiczenia praktyczne
  • Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
  • Ewidencja produktów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 5. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne
  • Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży
  • Pozostałe koszty i przychody operacyjne
  • Przychody i koszty finansowe
  • Międzyokresowe rozliczenie przychodów i tworzenie rezerw
 6. Sprawozdanie finansowe
  • Wynik finansowy i jego podział
  • Bilans

System

Terminy

poranny
codziennie w dni powszednie
w godz. 9:00-15:00

23.04.2019-30.04.2019

31.05.2019-07.06.2019

05.07.2019-12.07.2019

07.08.2019-14.08.2019

09.09.2019-16.09.2019

11.10.2019-18.10.2019

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

27.04.2019-19.05.2019

08.06.2019-23.06.2019

13.07.2019-28.07.2019

17.08.2019-01.09.2019

21.09.2019-06.10.2019

26.10.2019-17.10.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • Serwis kawowy