Zmiany w podatkach 2019 (CIT, PIT, VAT, OP)

klasyfikacja zawodu

 Cel szkolenia: 

 • omówienie najnowszych zmian w CIT, PIT i VAT
 • wskazanie nowych obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach
 • zapoznanie z przypadkami wymagającymi wdrożenia nowych procedur administracyjnych  i dokumentacyjnych
 • przedstawienie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych wraz ze wskazaniem ryzyka wynikającego z nieprecyzyjnej treści przepisów
 • zaprezentowanie najnowszego praktycznego orzecznictwa m. in. w zakresie zmian w CIT wprowadzonych
 • przekazanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych

 Zmiany w PIT i CIT

 • nowe zasady rozliczania samochodów używanych w firmie, w tym nowe zasady rozliczania leasingu operacyjnego samochodów
 • podatek u źródła (certyfikaty rezydencji, nowe zasady poboru i występowania o zwrot, nowa definicja rzeczywistego właściciela)
 • konwersja długu na kapitał
 • finansowanie działalności ze środków własnych
 • obowiązki płatnika przy przekazaniu zysku na kapitał
 • nabywanie pakietu wierzytelności
 • opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków 
 • (tzw. exit tax)
 • ulga na złe długi
 • innovation box – preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej
 • opodatkowanie małych podatników
 • opodatkowanie obrotu walutą wirtualną (opcjonalnie – na życzenie klienta)

Zmiany w PIT

 • wspólne rozliczenie małżonków
 • zbycie nieruchomości przez spadkobierców
 • złagodzenie ulgi mieszkaniowej
 • zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w VAT 2018/2019

 • opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych
 • należyta staranność
 • kasy fiskalne online
 • sankcje za nieprawidłowe wystawianie faktur
 • split payment – bieżące zagadnienia
 • modyfikacja stawek VAT

Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej

 • implementacja generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
 • zmiany w zakresie funkcji ochronnych interpretacji
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności płatnika
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w związku z unikaniem opodatkowania
 • korekta deklaracji w związku z postępowaniem podatkowym związanym z unikaniem opodatkowania
 • zmiany w zakresie inicjowania i prowadzenia postępowania podatkowego w przedmiocie unikania opodatkowania
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych

 

  

 


21.11.2018    

 

  

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa kawowa

13.15-14:45
szkolenie

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.