Zmiany w podatkach 2019 (CIT, PIT, VAT, OP)

klasyfikacja zawodu 0

 Cel szkolenia: 

 • omówienie najnowszych zmian w CIT, PIT i VAT
 • wskazanie nowych obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach
 • zapoznanie z przypadkami wymagającymi wdrożenia nowych procedur administracyjnych  i dokumentacyjnych
 • przedstawienie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych wraz ze wskazaniem ryzyka wynikającego z nieprecyzyjnej treści przepisów
 • zaprezentowanie najnowszego praktycznego orzecznictwa m. in. w zakresie zmian w CIT wprowadzonych
 • przekazanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych

Zmiany w PIT i CIT

 • nowe zasady rozliczania samochodów używanych
  w firmie, w tym nowe zasady rozliczania leasingu operacyjnego oraz ubezpieczeń samochodów
  (plus bieżące orzecznictwo dotyczące samochodów)
 • podatek u źródła (certyfikaty rezydencji, nowe zasady poboru i występowania o zwrot, nowa definicja rzeczywistego właściciela)
 • konwersja długu na kapitał zakładowy
 • finansowanie działalności ze środków własnych
 • obowiązki płatnika przy przekazaniu zysku na kapitał
 • nabywanie pakietu wierzytelności
 • ulga na złe długi
 • zwolnienie z podatku wybranych odszkodowań
 • preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (innovation box)
 • opodatkowanie małych podatników
 • jednorazowe rozliczenie straty
 • opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
 • zmiany w opodatkowaniu CFC
 • opodatkowanie obrotu walutą wirtualną (opcjonalnie)

 Zmiany w PIT

 • zatrudnienie małżonka i dzieci
 • wspólne rozliczenie małżonków
 • zbycie nieruchomości przez spadkobierców
 • złagodzenie ulgi mieszkaniowej
 • zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • zmiany w pobieraniu zaliczek
 • zmiany w sporządzaniu informacji dla podatników
 • zmiany w aktualizowaniu rachunków bankowych
 • rozliczenie roczne dokonywane przez urząd skarbowy

 Zmiany w VAT 2018/2019

 • opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych
 • NIP na paragonie
 • sankcje za nieprawidłowe wystawianie faktur
 • kasy fiskalne online
 • modyfikacja stawek VAT
 • zasady występowania o wiążącą informację stawkową
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia
 • wykreślenia z rejestru podatników VAT
 • zwrot nadwyżki

  

     

 

  

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa kawowa

13.15-14:45
szkolenie

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.