Zmiany w podatku VAT od 01 lipca 2018 r. i inne zmiany 2018 r.