BHP dla kadr i pracodawców

klasyfikacja zawodu

Cel szkolenia Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami BHP. Przygotowanie do współpracy z wewnętrzną komórką BHP lub zewnętrznym specjalistą.

Grupa docelowa Pracownicy działu kadr, pracodawcy lub osoby kierujące pracownikami, początkujący technicy lub inspektorowie BHP oraz inne osoby zainteresowane tematyką z zakresu BHP i współpracy między działami kadr i BHP w zakładzie pracy. 

Metydologia Wykład z warsztatami, praca w grupach, dyskusja. 

1.         Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.         Służba bhp- obowiązek utworzenia, zadania i uprawnienia. Współpraca służby bhp z działem kadr.

3.         Profilaktyczna ochrona zdrowia.

4.         Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.         Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy

6.         Ocena ryzyka zawodowego

7.         Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 

Termin I 

19.10.2019        

 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia