Delegowanie pracowników za granicę zasady, podatki, ubezpieczenia - warsztat praktyczny

klasyfikacja zawodu

 

Zapraszam na wyjątkowy warsztat  który ma na celu zapoznanie z uregulowaniem prawnym dotyczącym delegowania pracowników, obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia i podatki, pozostałe aspekty  delegowania. 

Trener Moniką Olszewską    doradcą  gospodarczą, trenerem z obszarów kadrowo-płacowych, praktyk, absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę.

Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

 

 

 

1. Uregulowania prawne dot. delegowania pracowników

 • Podstawy prawne delegowania
 • Delegowanie a delegacja (podróż służbowa)
 • Rodzaje delegowania
 • Możliwość delegowania i bycia delegowanym

2. Obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia i podatki

 • Warunki pracy i zatrudnienia w państwie przyjmującym
 • Prawo właściwe dla umów z pracownikami
 • Formularze A1
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie wynagrodzeń

3. Pozostałe aspekty delegowania

 • Delegowanie zleceniobiorców – ubezpieczenia i podatki
 • Delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach

 

16.11.2018     

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-14:30
szkolenie

 14.30-15:00

pytania od uczestników / dyskusja

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.