Dokumentacja pracownicza w 2019 roku

klasyfikacja zawodu

 

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian dotyczący prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Zmiany dotyczą m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych, zmiany podziału Akt osobowych oraz konkretne wytyczne do prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Szkolenie skierowane  jest do Pracodawców , Kierowników działu kadr , Specjalistów ds.kadr.  

 Osoba prowadząca  Iwona Wołkiewicz - doświadczony specjalista w zakresie szeroko pojętego HR z bogatym doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Z Akademię Prawa Pacy i Rachunkowości CEDOZ jest związana od 8 lat.

1.   Skrócenie okresu przechowania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:

 • Zmiany w zakresie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Złożenie raportu informacyjnego ZUS OSW i ZUS RIA kiedy warto skorzystać z tej możliwości?
 • Obowiązki informacyjne związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?

 

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:

 • Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej?
 • Prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej;
 • Warunki prawidłowej zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej w trybie wnioskowym;

 

3.    Dokumentacja pracownicza  - akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

 • Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D;
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – nowy sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, poszerzony zakres dokumentów i wniosków podlegających archiwizacji;
 • Zakres dokumentów podlegających przechowywaniu jako dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • Dostosowanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej do nowych rozwiązań w przypadku stosunków pracy trwających w dniu 01.01.2019 r.;

 

4.  Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:

 • Dane osobowe, których żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dane osobowe, których żądanie od pracownika jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę pracownika;
 • Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;

 Termin I 

09.12.2019 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-14:30
szkolenie

   14.30-15:00

 

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.