Jak poskromić nadgodziny, czyli jak poprawnie i bezpiecznie zarządzić czasem pracy w firmie.

klasyfikacja zawodu

Zapraszam na ekskluzywny  warsztat z Panią Moniką Smulewicz.

Zaprezentujemy jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych.

1.  Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

2.  Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy

3.  Dobór systemu czasu pracy a potrzeby pracodawcy

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych i ich rekompensowanie

TERMIN

HARMONOGRAM

27.03.2018

19.05.2018 

 

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa

13.15-14:45
szkolenie

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 23 % 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia