Pracownicze Plany Kapitałowe

klasyfikacja zawodu

Pracownicze Plany Kapitałowe – pod tą nazwą kryje się program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który od lipca 2019 roku sukcesywnie będzie obejmował wszystkich pracodawców w Polsce.

Pracodawcy objęci będą programem w następujących terminach: 

 • 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób,
 • 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 osób,
 • 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 osób,
 • 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów.

 

Osoba prowadząca Katarzyna Paczkowska - trener, coach, pedagog i wykładowca z pasją, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, NLP oraz rozwoju osobistego. 

Praktyk zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich (m.in. office manager, kierownik sekcji kadr i płac, dyrektor personalny).

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 12 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy. Kieruje również  fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

Jest autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych i  rozwojowych. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach.

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia – Kadry.

1. Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje podstawowe

 • Podstawa prawna
 • Podstawowe założenia programu
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i korzyści wynikające z PPK
 • Możliwości zwolnienia z PPK
 • Obowiązki administracyjne i informacyjne

2. Procedury tworzenia PPK

 • Podmioty zatrudniające
 • Uczestnicy programu
 • Instytucje finansowe

3. Fundusz inwestycyjny

 • Umowa o zarządzanie
 • Umowa o prowadzenie
 • Koszty
 • Ewidencje
 • Inwestowanie

4. Wpłaty na PPK

 • Obowiązkowe finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający
 • Dobrowolne finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający
 • Dopłaty roczne
 • Opłata powitalna
 • Sposoby rozliczeń

5. Wypłaty z PPK

 • Wypłaty celowe
 • Wypłaty z tytułu ukończenia 60 lat
 • Świadczenia małżeńskie
 • Świadczenia dożywotnie

6.Co z PPK w przypadku

 • Egzekucji sądowych
 • Zmiany pracodawcy
 • Równoległego zatrudnienia
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rozwodu uczestnika
 • Choroby uczestnika lub członka jego rodziny
 • Śmierci uczestnika

7. Odpowiedzialność i sankcje

 

 

 

Najbliższy termin już

19.11.2019 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

 

 

Cena:

350,00* PLN + VAT

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.