Nowy Program Płatnik 10.02.002

klasyfikacja zawodu 0

Co wprowadza nowa wersja Płatnika ?

Wprowadza istotną zmianę w wykazie miesięcznego zestawu rozliczeniowego. Oprócz dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA. W skład miesięcznego rozliczenia dla niektórych sytuacji dojdzie OBOWIĄZKOWY dodatkowy raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej – ZUS RPA.

To w nowym raporcie ZUS RPA w miesiącu lutym 2019 r. płatnicy składek wykażą po raz pierwszy wynagrodzenie za 12/2018 r. wypłacone w styczniu 2019 r. oraz tzw. „trzynastki”.

Zmianie ulega również deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, imienny raport miesięcznego  o należnych składkach ZUS RCA, wyrejestrowanie ubezpieczonego ZUS ZWUA (uwaga na dokonywane wyrejestrowania pracowników po 01.01.2019).

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza zmiany nie tylko w Kodeksie pracy. Ale również wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powoduje to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni płatnikom składek nową wersję Programu Płatnik.

To od zmian zapisów dokonanych w tych dwóch ustawach obowiązujących od stycznia 2019 roku. W nowej wersji Programu Płatnik oprócz nowego raportu ZUS RPA i istotnych zmian w istniejących dokumentach, pojawi się również  nowy dokument ZUS OSW i ZUS RIA.

 1. Program "Płatnik" - ogólne omówienie programu przeznaczonego do rozliczeń z ZUS
 2. Wymagania sprzętowe niezbędne do instalacji Płatnika
 3. Instalacja programu Płatnik
 4. Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu
 5. Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu
 6. Ustawienie przekazu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny
 7. Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu
 8. Zakładanie kartotek płatnika
 9. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS
 10. Tworzenie kartotek ubezpieczonych
 11. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS
 12. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 13. Wyciągi z CRU
 14. Metody przesyłania dokumentów do ZUS
 15. Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik
 16. Obsługa bazy danych

System

Terminy

poranny
w dni powszednie 
w godz. 9:00-15:00

28-29.01.2019

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

09-10.02.2019

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia