Symfonia kadry i płace (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakres płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy zapoznają się ze zdarzeniami kadrowo-płacowymi, rejestrują je oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA. W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa biegłość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze kadrowo-płacowym, co zwiększa efektywność jego pracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

24 godziny dydaktyczne

 

 

1.    Omówienie programu
2.    Zakładanie nowej firmy

a.     Tworzenie nowej firmy
b.    Uzupełnianie podstawowych danych 
c.    Uzupełnianie/zmiany parametrów ZUS
d.    Uzupełnianie/zmiany parametrów podatkowych


3.    Rejestrowanie pracownika

a.    Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych
b.    Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę

i.    Dane osobowe pracownika
ii.    Okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców
iii.    Wykształcenie
iv.    Rodzina (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego)
v.    Warunki zatrudnienia
vi.    Zgłoszenie  pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
vii.    Bilanse urlopowe i chorobowe


c.    Wprowadzanie oraz realizacja zdarzeń w kalendarzu pracownika

i.    Przyjmowanie nowych pracowników, zmiany warunków zatrudnienia, zwalnianie pracowników
ii.    Rejestracja nieobecności pracowniczych
iii.    Rejestracja innych zdarzeń (np. premie, dodatki, potrącenia, zaliczki, pożyczki i inne)


4.    Umowy cywilnoprawne

a.    Umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie, umowy zryczałtowane
b.    Umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu


5.    Okresy płacowe i listy płac

a.    Dodawanie okresów płacowych
b.    Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (m.in. umowy cywilnoprawne)
c.    Zmiana właściwości okresu
d.    Wybór okresu do pracy
e.    Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
f.    Dodawanie list płac podstawowych i pomocniczych
g.    Zmiana właściwości list płac
h.    Naliczanie i zamykanie list płac


6.    Przygotowywanie raportów w programie m.in.:

a.    Umowy oraz zmiany umów
b.    Deklaracje ZUS
c.    PIT
d.    Listy płac
e.    Karty wynagrodzeń
f.    Wybrane raporty kadrowe


7.    Współpraca Symfonii Kadry i Płace z Płatnikiem
8.    Archiwizacja danych

 

System

Terminy

poranny
w dni powszednie
w godz. 9:00-15:30

06.11.2019-08.11.2019

28.11.2019-02.12.2019

weekendowy
(zajęcia w układzie:
niedziela, sobota, niedziela
w godz. 9:00-15:30)

17.11.2019-24.11.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 550 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia