Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy

klasyfikacja zawodu

Zapraszam na ekskluzywny  warsztat z Panią Moniką Smulewicz.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych

 

1.  Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

2.  Wymiar urlopu a urlop należny (proporcjonalny

3.  Urlopy bezpłatne

4.  Zwolnienia od pracy

TERMIN

HARMONOGRAM

20.03.2018

12.05.2018 

 

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa

13.15-14:45
szkolenie

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 23 % 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia