Zatrudnianie, pobyt i praca cudzoziemców w Polsce – praktyczne warsztaty

klasyfikacja zawodu

 

Zapraszam na wyjątkowy warsztat  który ma na celu zapoznanie z uregulowaniem prawnym dotyczącym cudzoziemców przebywających w Polsce, legalnym pobytem i praca obywateli Państw Trzecich i zmian, błędów i konsekwencji nielegalnego  zatrudniania.  

Trener Moniką Olszewską    doradcą  gospodarczą, trenerem z obszarów kadrowo-płacowych, praktyk, absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę.

Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

 

 

 

1.Uregulowania prawne dot. cudzoziemców przebywających w Polsce

 • Podstawa prawna legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Aspekty prawne wykonywania pracy przez cudzoziemców
 • Obywatele UE – zatrudnianie i legalizacja pobytu                

2. Legalny pobyt i praca obywateli Państw Trzecich

 • Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski
 • Legalizacja pobytu obywateli Państw trzecich
 • Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce
 • Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • Karty pobytu
 • Opodatkowanie dochodów i ubezpieczenie społeczne cudzoziemców.

3.Zmiany, błędy i konsekwencje nielegalnego zatrudniania.

 • Planowane zmiany w przepisach od 01.01.2018 r..
 • Najczęściej popełniane błędy podmiotów zatrudniających cudzoziemców
 • Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

 

12.06.2018     

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-14:30
szkolenie

 14.30-15:00

pytania od uczestników / dyskusja

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.