MS Word, Excel, Internet i poczta elektroniczna

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników bez doświadczenia w pracy z pakietem Office lub posiadających minimalne doświadczenie w zakresie wykorzystania Pakietu Office 2010.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenie jest wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność podstawowego posługiwania się Pakietu Office 2010. W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa biegłość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze księgowości, co zwiększa efektywność jego pracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

30 godzin dydaktycznych

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE/KORZYŚCI

Po ukończonym szkoleniu, bez względu na wcześniejszą wiedzę, będziesz potrafił/a:

 • samodzielnie przygotować, edytować, zapisać i kopiować dokumentysprawnie przygotować, edytować, formatować zapisać i kopiować tabele
 • samodzielnie zaprojektować i zbudować arkusz obliczeniowy z użyciem formuł obliczeniowych oraz podstawowych funkcji wbudowanych (zestawienia sprzedaży; liczby godzin; listy płac; naliczenia prowizji; podatków)
 • sprawnie obsłużyć duże zbiory danych (wyszukać i posortować dane; zaprezentować graficznie; wywołać automatyczne obliczenia itd.)
 • sprawnie obsłużyć pocztę elektroniczną, pisać, odbierać wiadomości, planować spotkania w kalendarzu
 • wyszukiwać dane w internecie, kopiować, przesyłać dalej
 1. MS Word – edytor tekstu dla początkujących
  • Podstawowe reguły edycji i formatowania tekstu w MS Word
  • Tworzenie nowych dokumentów, wyszukiwanie i otwieranie istniejących
  • Główne okno programu
  • Wprowadzanie, edycja i formatowanie przykładowych pism urzędowych (podania, wnioski, CV)
  • Zastosowanie automatycznego wypunktowania, numerowania i list wielopoziomowych
  • Nagłówki i stopki dokumentu
  • Wstawianie i edycja obiektów graficznych w tekście
  • Współpraca MS Word z MS Excel – wstawianie wykresów.
  • Wstawianie, edycja tabel
  • Wykorzystanie autokształtów, galerii Clip-Art. Oraz edytora napisów ozdobnych do ozdabiania, wyróżniania i ilustrowania treści dokumentu.
  • Automatyczne spisy treści, ilustracje i skorowidze
  • Wykorzystanie wbudowanych szablonów dokumentów (faksy, kalendarze, protokoły, broszury itd
 2. MS Excel – arkusz kalkulacyjny w podstawowych zastosowaniach biznesowych
  • Podstawowe zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym
  • Składowe skoroszytu - modyfikacja i dostosowywanie.
  • Adresowanie komórek
  • Podstawowe sposoby formatowania danych arkusza
  • Tworzenie i modyfikacja formuł arytmetycznych
  • Wykorzystanie podstawowych funkcji wbudowanych
  • Tworzenie wykresów
  • Sortowanie, filtrowanie i sumy pośrednie.
  • Wykorzystanie wbudowanych szablonów arkuszy w codziennej pracy (FV, harmonogramy, zestawienia godzin itd.)
 3. Internet, poczta elektroniczna
  • Poczta elektroniczna – komunikacja za pomocą komputera z innymi ludźmi.
  • Przegląd dostępnych ofert darmowej poczty elektronicznej
  • Własna skrzynka pocztowa
  • Zakładanie własnej skrzynki pocztowej.
  • Zasady tworzenia i wysyłania e-maila (ćwiczebna wymiana e-mail pomiędzy słuchaczami)
  • Konfiguracja ustawień poczty za pomocą przeglądarki internetowej
  • Konfiguracja klienta poczty elektronicznej MS Outlook, MS Outlook Express
  • Spam – jak sobie radzić z niechcianą pocztą, reklamami nadchodzącymi i jak nie być spamerem.
System: Terminy:

Zajęcia odbywają się
w godzinach 09:00 - 15:00

TERMIN I

zadzwoń, zapytaj konsultanta

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi - zadzwoń zapytaj konsultanta.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia