Akademia Podatków 2019 r.

klasyfikacja zawodu

 

 Szkolenie skierowane jest dla osób które chcą zostać lub są głównymi księgowymi, pracownika działów finansowych h i księgowych a także dla osób prowadzący biura rachunkowe.

Jest to niezbędna  wiedza również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub formie spółek osobowych działalność gospodarczą.

  

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 1. Zmiany w zakresie dochodów z udziałów w spółkach niemających osobowości prawnej.
 2. Rozdzielenie źródeł przychodów na działalność gospodarczą i zyski kapitałowe.
 3. Przychody z nieodpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych, świadczenia usług.
 4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
 5. Koszty finansowania dłużnego i pożyczek partycypacyjnych - usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad.
 6. Limity dla wydatków na usługi niematerialne stanowiących koszty podatkowe.
 7. Ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych od określonych wnip.
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych nagród z zysku.
 9. Szczególne zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych (minimalny podatek).
 10. Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
 11. Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych..
 12. Ograniczenie zwolnienia dla dywidend.
 13. Aport przedsiębiorstwa lub z.c.p. a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 14. Ulga B+R.
 15. Zmiany w podatku u źródła - wypłata na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

 1. PIT od programów motywacyjnych.
 2. Odpisy amortyzacyjne od aktywów nabytych w drodze darowizny lub spadku.
 3. Zwiększenie limitu niektórych zwolnień.
 4. Zmiana kwoty wolnej od podatku.
 5. Rozliczenie najmu prywatnego.

 

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:30

 21.09.2019-29.09.2019

Zajęcia:

21,22,28,29 wrzesień 2019 r.  

Cena:

1000 zł. - przy wpłacie jednorazowej

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych