Akademia Podatków 2018 r.

klasyfikacja zawodu

 

 

Zapraszam serdecznie do skorzystanie z szkolenia z zakresu zmian w CIT  i PIT w roku 2017 r. jak również planowanych zmian na rok 2018 r.

Szkolenie skierowane jest dla osób które chcą zostać lub są głównymi księgowymi, pracownika działów finansowych h i księgowych a także dla osób prowadzący biura rachunkowe. Jest to niezbędna  wiedza również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub formie spółek osobowych działalność gospodarczą.

Zmiany w CIT  - 2017 r.

  1. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych.
  2. Podatek u źródła  - bilety lotnicze.
  3. Ulga badawczo – rozwojowa – nowe limity ulgi od 2018 r.

Planowane zmiany  CIT - 2018 r.

  1. Zmiany w zakresie dochodów z udziałów w spółkach niemających osobowości prawnej.
  2. Rozdzielenie źródeł przychodów na działalność gospodarczą i zyski kapitałowe.
  3. Przychody z nieodpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych, świadczenia usług.
  4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
  5. Koszty finansowania dłużnego i pożyczek partycypacyjnych - usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad.
  6. Limity dla wydatków na usługi niematerialne stanowiących koszty podatkowe.
  7. Ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych od określonych wnip.
  8. Wyłączenie z kosztów podatkowych nagród z zysku.
  9. Szczególne zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych (minimalny podatek).
  10. Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  11. Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych..
  12. Ograniczenie zwolnienia dla dywidend.
  13. Aport przedsiębiorstwa lub z.c.p. a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  14. Ulga B+R.
  15. Zmiany w podatku u źródła - wypłata na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

Planowane zmiany  PIT - 2018 r.

  1. PIT od programów motywacyjnych.
  2. Odpisy amortyzacyjne od aktywów nabytych w drodze darowizny lub spadku.
  3. Zwiększenie limitu niektórych zwolnień.
  4. Zmiana kwoty wolnej od podatku.
  5. Rozliczenie najmu prywatnego.

Planowane zmiany w przedmiocie podzielonej płatności (tzw. split payment) – podatek VAT.

  1. Zasady regulowania należności objętych systemem split payment.
  2. zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment.
  3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:30

 26.01.2019-03.02.2019

Zajęcia:

26,27 styczeń i 02,03 luty 2019 

Cena:

1000 zł. - przy wpłacie jednorazowej

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych