Symfonia FK – księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać zastosowanie programu Symfonia Finanse i Księgowość w podstawowej, codziennej pracy w dziale księgowości.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenie jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do dokonywania ewidencji zderzań gospodarczych w systemie finansowo-księgowym SYMFONIA FK . W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa biegłość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze księgowości, co zwiększa efektywność jego pracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

15 godzin dydaktycznych

 1. Założenie nowej firmy. Generowanie wzorcowego planu kont i Układu bilansu (UB) i Rachunku wyników (RW)

2. Modyfikacja wygenerowanego planu kont do zakładowego, aktualizacja UB oraz RW.

3. Konfiguracja programu. Zakładanie rejestrów VAT.

4. Wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.

5. Kartoteki systemowe, zakładanie własnych słowników.

6. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia wraz z rozrachunkami.

7. Wprowadzanie i dekretacja podstawowych dokumentów obrotu gospodarczego (DP – Dokumenty Proste (PK), FVS (Faktury VAT Sprzedaży), FVZ (Faktury VAT zakupu), RK (Raport Kasowy), WB (Wyciągi bankowe))

8. Modyfikacja formularzy i definiowanie własnego typu dokumentów.

9. Rozliczanie i obsługa rozrachunków za pomocą WB,RK. Kompensaty i łączenie transakcji.

10. Ustawianie automatycznego tworzenia rozrachunków.

11. Wykorzystanie wbudowanych raportów, zestawień (obroty kont, zestawienia obrotów i sald, bilans, rachunek wyników itp.)

12. Generowanie przykładowej deklaracji VAT i sprawdzanie poprawności na podstawie zapisów na kontach.

13. Księgowanie dokumentów, zamykanie okresów sprawozdawczych, zamykanie roku, generowanie bilansu końcowego.

14. Zakładanie nowego roku, generowanie bilansu otwarcia.

 

System:

Terminy:

poranny
w dni powszednie
w godz. 9:00-15:00

7-8.XI.2019

10-11.XII.2019

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

16-17.XI.2019

14-15.XII.2019

21-22.XII.2019

możliwe inne terminy dla szkoleń zamkniętych (dla indywidualnych firm) min. 4-5 osób

popołudniowy
wtorki i czwartki 
w godz. 17:00-20:50

 

Zajęcia w wersji trzydniowej
(15 godz. lekcyjnych):

 zajęcia w dniach 9, 12, 16 grudnia 2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi : 450 złotych +  VAT 23 %  

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia