Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą pogłębić i utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

45 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

 

 1. Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
  • dekretacje
  • księgowania
  • zestawienie obrotów i sald
  • zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
 2. Ewidencja wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac
  • księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
  • zasiłek chorobowy, macierzyński,
  • dodatki i potrącenia
  • deklaracje ZUS
 3. Ewidencja kosztów
  • koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
  • księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
 4. Ewidencja VAT
  • sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
  • rozliczenia deklaracji VAT
 5. Ewidencja środków trwałych.
  • środki trwałe w budowie,
  • przyjęcie środka trwałego
  • przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
  • metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
 6. Ewidencja CIT
  • kalkulacje podatku dochodowego
  • rozliczenie straty podatkowej.
 7. Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

System

Terminy

poranny
codziennie w dni powszednie
w godz. 9:00-15:00

03.12.2018-10.12.2018

14.02.2019-21.02.2019

20.03.2019-27.03.2019

23.04.2019-30.04.2019

30.05.2019-06.06.2019

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

29.12.2018-20.01.2019

09.02.2019-24.02.2019

16.03.2019-31.03.2019

27.04.2019-19.05.2019

08.06.2019-23.06.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • Serwis kawowy