MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chca wykorzystywać program MS Excel w wspomaganiu, przyspieszaniu pracy przy danych kadrowo-płacowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenie jest wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętnosc podstawowego posługiwania się MS Excel 2010. W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa biegłość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze księgowości, co zwiększa efektywność jego pracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

15 godzin dydaktycznych

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE/KORZYŚCI

Po ukończonym szkoleniu, bez względu na wcześniejszą wiedzę, będziesz potrafił/a:

 • samodzielnie zaprojektować i zbudować arkusz obliczeniowy z użyciem formuł obliczeniowych oraz podstawowych funkcji wbudowanych (zestawienia sprzedaży; liczby godzin; listy płac; naliczenia prowizji; podatków)
 • sprawnie obsłużyć duże zbiory danych (wyszukać i posortować dane; zaprezentować graficznie; wywołać automatyczne obliczenia itd.)

1. Wprowadzenie do programu MS Excel 2010

 • zapisywanie i otwieranie skoroszytów,
 • arkusz, skoroszyt,
 • formuła, funkcje wbudowane,
 • operatory arytmetyczne,
 • adresowanie i odwoływanie się do komórek

2. Wprowadzanie i formatowanie danych.

 • tworzenie i formatowanie tabel
 • formatowanie danych liczbowych i dat
 • formatowanie tekstu
 • wydruki arkusza
 • nagłówki i stopki
 • wstawianie elementów graficznych

3. Kopiowanie, przenoszenie i odwołania danych pomiędzy arkuszami, skoroszytami. 

 • odwołania do komórek, arkuszy
 • łącza do innych skoroszytów

4. Projektowanie użytecznych tabel obliczeniowych przy wykorzystaniu formuł arytmetycznych oraz podstawowych funkcji wbudowanych (Suma;Średnia;Min;Max;Zaokr; Suma.Jeżeli; Licz.Jeżeli itp.), na przykładach:

 • zliczanie godzin pracy i naliczanie statystyk
 • listy płac pracowników itp;

5. Projektowanie wykresów

 • wg rodzaju: kolumnowe, liniowe, kołowe itd
 • wg typu: grupowane lub skumulowane

6. Obsługa dużej grupy danych

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • automatyczne obliczenia (Sumy częściowe)
 • usuwanie duplikatów
 • podział jednej kolumny na dwie (np imię i nazwisko)
 • poprawianie dat
 • podstawowe użycie tabel przestawnych

System

Terminy

poranny
dni powszednie 
w godzinach 9:00-15:00

26-27.09.2019

12-13.11.2019

26-27.11.2019

16-17.12.2019

weekendowy
zajęcia w godzinach 9:00-15:00

07-08.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł + VAT 23 % 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia