Obsługa programu Płatnik

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do pracy  z programem „PŁATNIK” , zamierzających zarówno zdobyć, jak i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania programu „PŁATNIK”  w działalności kadrowej i płacowej.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pracy z wykorzystaniem systemu wymiany informacji z ZUS „PŁATNIK”.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań z wykorzystaniem programu „PŁATNIK”, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w praktycznym zastosowaniu narzędzia.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZZA, ZUS ZUA),
 • umiejętności dokonywania zgłoszeń zmian do ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZIUA, ZUS ZUA),
 • umiejętności dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń członków rodzin ( ZUS ZCNA),
 • umiejętności dokonywania wyrejestrowań z  ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZWUA),
 • umiejętności przygotowania raportów imiennych ( ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)
 • umiejętności przygotowania miesięcznych raportów (ZUS DRA)
 1. Program "Płatnik" - ogólne omówienie programu przeznaczonego do rozliczeń z ZUS
 2. Wymagania sprzętowe niezbędne do instalacji Płatnika
 3. Instalacja programu Płatnik
 4. Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu
 5. Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu
 6. Ustawienie przekazu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny
 7. Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu
 8. Zakładanie kartotek płatnika
 9. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS
 10. Tworzenie kartotek ubezpieczonych
 11. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS
 12. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 13. Wyciągi z CRU
 14. Metody przesyłania dokumentów do ZUS
 15. Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik
 16. Obsługa bazy danych

 

System

Terminy

poranny
w dni powszednie 
w godz. 9:00-15:00

28-29.10.2019

12-13.11.2019

26-27.11.2019

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

26-27.10.2019

07-08.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł + VAT 23 %  

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia