Nasi wykładowcy

NASI WYKŁADOWCY

…czyli źródło praktycznej wiedzy, która sprawdza się w biznesie


Zajęcia w Cedoz przygotowywane i prowadzone są przez wieloletnich praktyków biznesu, wybitnych fachowców z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń,  podatków oraz obsługi programów komputerowych wspomagających procesy biznesowe, a także aplikacji pakietu MS Office. Nasi wykładowcy to prelegenci licznych konferencji i seminariów, jak również autorzy wielu publikacji eksperckich.

Poznajcie naszych wykładowców.

Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16 letnią praktyką.
Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu.

Aktualnie pracuje w Grant Thornton FPA Outsourcing jako Menedżer w Dziel usług kadrowo-płacowych, kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr.

Agnieszka Wachowicz
Wspiera Klientów GTFO w podejmowaniu decyzji personalnych zgodnie z przepisami prawa pracy.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac z Akademią Prawa Pracy i rachunkowości CEDOZ związana od 2007, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.mi prawa pracy.

Barbara Kochańska-Mierzejewska

Absolwentka socjologii w Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży outsourcingowej.
Pracowała w szczególności dla Ernst & Young, Arthur Andersen, Payroll Center oraz FPA Group.
Była odpowiedzialna między innymi za budowanie działów kadrowo-płacowych, świadczących usługi na rzecz wielu różnych podmiotów, a także rozwój i implementację usług w zakresie zewnętrznej administracji płac i kadr.

Barbara Kochańska-Mierzejewska

Autorka eksperckich publikacji, między innymi dla: Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Miesięcznika Personel i Zarządzanie, portalu Wynagrodzenia.pl.

Od 2009 r. wykładowca Akademii Prawa Pracy i Rachunkowością CEDOZ, specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru wynagrodzeń oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Jan Wtulich

Z wykształcenia – ekonomista, biegły w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.
Praktyk, wykładowca akademicki i autor podręczników, książek i opracowań eksperckich z zakresu rachunkowości, podatków i wyceny podmiotów gospodarczych.

W 1994 roku jako pomysłodawca i twórca założył CEDOZ Centrum Doskonalenia Zawodowego, które w 2008 roku przekształcił w CEDOZ Sp. z o.o., podmiot finansujący i zarządzający Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach którego działają: Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOZ. 

Jan Wtulich

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu CEDOZ Sp. z o.o. oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i wyceny podmiotów gospodarczych.

Jarosław Rupiewicz

Doświadczony specjalista w zakresie kalkulacji wynagrodzeń, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w renomowanych firmach outsourcingowych m.in. PWC.

Obecnie w Grant Thornton FPA Outsourcing zajmuje stanowisko Menedżera w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych.
Na przestrzeni ostatnich kliku lat zbudował silny zespół specjalizujący się w obsłudze płacowej klientów GTFO.

Jarosław Rupiewicz

Na co dzień zaangażowany w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych, jego odbiorcami są firmy zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym o zróżnicowanym profilu działalności, a także jednostki finansujące wynagrodzenia pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

W zakres jego specjalizacji wchodzą w szczególności: naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, US oraz PFRON, sprawozdawczość GUS.
Jest również liderem dodatkowych projektów dotyczących m. in. wdrożenia nowych klientów do obsługi kadrowo płacowej, audytu list płac, rozwijania nowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze klienta.

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ związany od 2009 r.

Marzena Jasińska

Od ponad 20 lat zajmuje się praktycznymi zagadnieniami w zakresie rozliczania wynagrodzeń ze szczególną uwagą skierowaną na na rozliczenia świadczeń chorobowych.
Praktykę zawodową zdobywała w firmach outsourcingowych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich sprawując nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami w zakresie payrollu.

Marzena Jasińska

Jest odpowiedzialna za procesy kadrowo - płacowe w dużej firmie handlowej zatrudniającej ponad 800 pracowników, w której kieruje Działem Kadr i Płac.
Duże doświadczenie zawodowe , praktyka oraz na bieżąco aktualizowana wiedza dają gwarancję wysokiej jakości prowadzonych zajęć.
Doświadczony szkoleniowiec, którego zajęcia są bardzo dobrze oceniane przez słuchaczy. Z Akademią Prawa Pracy i rachunkowości CEDOZ związana od 2005 r.

Dorota Kosińska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej z zakresu rachunkowości oraz Studiów Podyplomowych o kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Kwalifikacje poświadczone licencją Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego oraz jako Menedżer Działu Księgowego w spółce Grant Thornton FPA Outsourcing świadczącej profesjonalne usługi outsourcingowe z zakresu księgowości.

Dorota Kosińska

Specjalizuje się w  prowadzeniu warsztatów z zakresu rachunkowości w szczególności dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych.

Hanna Trębska-Rudny

Z wykształcenia Filolog Klasyczny, absolwentka studiów Podyplomowych – Zarządzanie i Marketing (SGH) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (WSPiZ im. L. Koźmińskiego).

Posiada ponad 15 letnie, praktyczne doświadczenie w szeroko pojętym obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zdobyte w międzynarodowych korporacjach z różnych branż (paliwowa, finansowa, FMCG, IT, chemiczna).
Tworzyła i wdrażała strategię ZZL oraz aktywnie wspierała biznes, dostarczając rozwiązania na poziomie operacyjnym.

Halina Trębska - Rudny

Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi zarówno w formie „zamkniętej” jak i „otwartej”.

Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia.

Iwona Wolkiewicz

Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz najświeższe orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pani Iwona współpracuje z Cedoz prowadząc kursy z prawa pracy, rekrutacji i szkoleń.

Katarzyna Paczkowska

Z wykształcenia jestem: pedagogiem, coachem, psychologiem i ekonomistą. Z zamiłowania zaś: szkoleniowcem, fotografką i inspiratorem rozwoju. A z doświadczenia? Wykładowcą z zakresu kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, NLP oraz rozwoju osobistego.

W czasie ostatnich dwóch dekad, jako praktyk zarządzania, zajmowałam różnorodne stanowiska – byłam m.in. office managerem, kierownikiem kadr i płac, dyrektorem personalnym. Od wielu lat, z powodzeniem prowadzę własną firmę, od niedawna kieruję również fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Jestem autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych tudzież rozwojowych. Staram się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach. Spotkania z uznanymi autorytetami są dla mnie okazją do doskonalenia mojego warsztatu trenerskiego, zaś przygodę z social media realizuję , prowadząc (bezinteresownie) na Facebooku grupę poświęconą prawu pracy.

Na co liczyć mogą moi Słuchacze? Że z pasją i otwartością podzielę się z Nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i osobowością. Prowadząc wykłady i warsztaty nawiązuję wyjątkowe relacje z odbiorcami sprawiając, że zarówno zdobyta nauka, jak i atmosfera zajęć na długo pozostaje w pamięci. Wierzę, że nie ma tematu, ani zagadnienia, którego – po właściwym wytłumaczeniu – nie da się zapamiętać.

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jestem jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Excel, Word.

 Katarzyna Paczkowska

Agnieszka Głuszko

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz Studiów Podyplomowych  prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,  o specjalności Prawo Pracy.   Swoje kwalifikacje oraz praktykę zawodową w obszarze  kadr i rozliczania wynagrodzeń zdobywała pracując dla podmiotów gospodarczych w różnych branżach i o zróżnicowanym profilu działalności, w których złożoność procesów dostarczała bezcennych doświadczeń. 

Agnieszka Gluszko

Aktualnie sprawuje nadzór na procesami kadrowo-płacowymi w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w prowadzonych od kilku lat szkoleniach z zakresu wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS-em.  Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt  deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u.  Z Akademią Prawa i Rachunkowości związana jest od 2008r.

Jolanta Romanowicz

Absolwentka Zarządzania AR w Krakowie oraz studiów podyplomowych z Rachunkowości Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów.

Doświadczony praktyk biznesu z wieloletnią praktyka na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Wieloletni wykładowca kursów z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Jolanta Romanowicz

Jakub Ziarno

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy.
Przez 4 lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
W trakcie zatrudnienia w Inspekcji Pracy ukończył roczną aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.                                   
Od wielu lat zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową dla służb kadrowych i pracodawców.
Jest autorem licznych opracowań z zakresu prawa pracy.
Był reaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowych.

Jakub Ziarno

Uzupełnieniem jego umiejętności jest ok. 5-letnie doświadczenie managerskie. Prowadząc szkolenia, zwraca uwagę na ich przystępną formę oraz warsztatowy charakter.