Nasza firma

NASZA FIRMA

… czyli kim jesteśmy i dokąd zmierzamy

Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOZ jako pomysłodawca założyłem w 1994 roku będąc wykładowcą akademickim z zakresu rachunkowości oraz biegłym rewidentem. Mając doświadczenie w zakresie dydaktyki i praktyki księgowej zauważałem potrzeby nowoczesnego kształcenia zawodowego przystosowanego do zmieniającego się prawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Do 2008 roku prowadziłem CEDOZ wspólnie z żoną Joanną Grauman-Wtulich. W wyniku systematycznego rozwoju działalności szkoleniowej w sierpniu 2008 roku zaprosiliśmy do współpracy Monikę Smulewicz, trenera oraz wieloletniego praktyka w obszarze kadrowo-płacowym i jako współwłaściciele -  udziałowcy utworzyliśmy CEDOZ Sp. z o.o..

W ramach działalności Spółki nieprzerwanie rozwijamy działalność edukacyjną. W naszej codziennej pracy skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i aktywnego zawodowo personelu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego.

W wyniku dynamicznego rozwoju w roku 2014 kupiliśmy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Świętej Lipce na Mazurach. Piękne malownicze miejsce w mazurskim lesie nad jeziorem Dejnowa, z dala od miejskiego zgiełku, zachęca zarówno do wypoczynku, jak i rozwoju kompetencji i umiejetnosci zawodowych.

CEDOZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem prowadzącym:

 

Dane rejestrowe:

CEDOZ Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie (00-014) Moniuszki 1A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316633.
NIP: 525-24-42-102
Regon: 141655341
Wysokość kapitału zakładowego: 1.360.000,- zł.

 

                                   Serdecznie zapraszam do współpracy

 

 

Jan Wtulich

Współwłaściciel, Prezes Zarządu