Oferta dla osób bezrobotnych i Urzędów Pracy

PRAKTYCZNA WIEDZA OD NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

Jeżeli naprawdę chcesz znaleźć pracę – pracę stałą i ambitną, która da Ci poczucie bezpieczeństwa i wiele satysfakcji, znajdziesz ją. Mając konkretny zawód „w rękach”, znacznie zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Zdobywając u nas praktyczną wiedzę i umiejętności otworzysz sobie wiele możliwości – nie tylko pracy na etat ale również własnej, niezależnej działalności usługowej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i poszukującą pracy, możesz mieć trudność z zainwestowaniem w swoją dodatkową edukację.

Czy wiesz, że możesz zwrócić się bezpośrednio do Twojego lokalnego Urzędu Pracy o wsparcie finansowe. Jeśli nie wiesz, jak sobie pomóc, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiednie szkolenie oraz dopełnić wszelkich formalności we właściwym Urzędzie Pracy.

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. zm.), umożliwia bezrobotnemu możliwość odbycia na koszt Urzędu Pracy szkolenia zawodowego organizowanego przez placówkę oświatową posiadającą odpowiednie uprawnienia.

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna/poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Każde z poniższych zajęć oferujemy w wariancie z zajęciami praktycznymi (dodatkowo 60 godzin).