Studia Podyplomowe Kadry i Płace


„Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasne i niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska PIP, MP i PS a nawet SN sprawiają, że stanowiska kadrowo-płacowe nabierają coraz ważniejszego znaczenia w organizacjach, a przedstawiciele działów kadrowo-płacowych są głównym partnerem dla Zarządów w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jeśli więc chcesz zostać częścią profesjonalnego zespołu kadrowo-płacowego i rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe zapraszam na studia podyplomowe "Kadry i Płace" - doświadczeni praktycy zapewnią Ci praktyczną i kompleksową wiedzę w zakresie kadr i płac, która zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy".

(opracowanie: Monika Smulewicz)

Uczestnicy studiów

Program studiów adresowany jest głównie do osób:

  • przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac;
  • aktywnych zawodowo, specjalizujących się w dziedzinach kadr i płac, które pragną doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tych obszarach oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych;
  • osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr;
  • chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej.

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Absolwenci posiadają również umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo- płacowej. Mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia.

Słuchacze, za dodatkową opłatą, mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

  • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310),
  • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

 

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 192 godziny zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, oraz warsztatów.

Studia realizowane są we współpracy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z współpracy Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.

Zajęcia odbywają się w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przy  ul. Jagiellońskiej 82F.

Zajęcia komputerowe odbywają się w salach szkoleniowych Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ w Warszawie przy Al. jerozolimskich 123A.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studiów - Październik 2017. Kampus Jagiellońska

 

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Czesne: 2250 zł/ semestr

 

Opiekun merytoryczny

Zmiana opiekuna - informacja wkrótce

 

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, eksperci CEDOZ, specjaliści z zakresu: wynagrodzeń, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, podatków oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista w zakresie szeroko pojętego HR z bogatym doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia.

Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz najświeższe orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Jakub Ziarno

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez 4 lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie zatrudnienia w Inspekcji Pracy ukończył roczną aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową dla służb kadrowych i pracodawców. Jest autorem licznych opracowań z zakresu prawa pracy. Był reaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowo-płacowych.    

Marzena Jasińska

Od ponad 20 lat zajmuje się praktycznymi zagadnieniami w zakresie kalkulacji wynagrodzeń. 
Praktykę zawodową zdobywała w firmach outsourcingowych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich sprawując nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami w zakresie payrollu. Jest odpowiedzialna za procesy kadrowo - płacowe w dużej firmie handlowej zatrudniającej ponad 800 pracowników, w której kieruje Działem Kadr i Płac.
Doświadczony szkoleniowiec, którego zajęcia są bardzo dobrze oceniane przez słuchaczy. Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ związana od 2005 r.

Mirosława Zugaj

Doradca podatkowy, Menedżer – posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Jest ekspertem we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca podatkowy. Autorka publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.

Małgorzata Machaj

Posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu, specjalność zdrowie publiczne. Ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Ekonomii, Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania, Studia Podyplomowe Kontroler wewnętrzny w Wyższej Szkole Businessu i Administracji, Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzenia Personelem, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność – Bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne. Od 2000 roku pełni funkcję w-ce prezesa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”. W latach 2010-2011 była Doradcą Dyrektora ds. Polityki Zatrudnienia i Kierownik działu kadr, płac i szkoleń, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. W latach 2007-2010 Kierownikiem działu kadr i płac w Instytut Matki i Dziecka. W swojej karierze zawodowej pracowała również w Drosed Surowiec jako Główny specjalista ds. kadr i płac oraz w BRE Bank SA jako starszy specjalista. Aktualnie od 2012 pełni funkcję Kierownika Działu Organizacji i Zasobów Ludzkich CSK MSW, Wiceprezes Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie .

Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista z obszarze BHP, kadr i płaco z 20 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Aktualnie pracuje jako Menedżer w Grant Thornton kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr.

Wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych zgodnie z przepisami prawa pracy.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac z Akademią Prawa Pracy i rachunkowości CEDOZ związana od 2007, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń oraz pawa pracy.        

Anna Wojciechowska

Adwokat wpisana na listę izby adwokackiej w Warszawie zajmująca się szeroko pojętą problematyką prawa pracy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz skandynawistyki (język szwedzki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański – Chicago Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. Aktualnie pracuje w Kancelarii Prawa Pracy mec. Anny Telec.

 

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail: szkolenia@cedoz.pl

Zadzwoń: (22) 826 08 26, (22) 826 08 56, 512 026 999